IMG 3554 2  IMG 6019 filtered  Obraz 185  Obraz 133

        

Stanowisko Stowarzyszenia Producentów Trzody Chlewnej „Podlasie" wobec środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru świń .

Parcewo, 13 października 2014 roku

Stowarzyszenie Producentów
Trzody Chlewnej „Podlasie"
Parcewo 138
17-100 Bielsk Podlaski
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Stanowisko Stowarzyszenia Producentów Trzody Chlewnej „Podlasie" wobec środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru świń .

Szanowni Członkowie Zespołu Doradczego ds. Rozwiązywania Problemów Powstałych w Wyniku Wystąpienia Afrykańskiego Pomoru Świń.
Korzystając z tego że zebrało się tutaj gremium mogące zgodnie z prawem, w obliczu wzrastającego już nie zagrożenia wystąpienia ASF ale wzrastających lawinowo, praktycznie codziennie odnonotowywanych przypadków wystąpienia ASF u dzików uważamy, że to gremium jest władne w skali Podlasia rozpocząć bezzwłocznie odstrzał dzików które jak widać z praktyki są głównym wektorem roznoszenia ASF po Polsce narażając cały kraj na niepoliczalne straty.

Główny Konserwator Przyrody dnia 3 września 2014 roku w Białymstoku zapewnił, że podjęte zostały działania, które mają już teraz zintensyfikować i przyśpieszyć odstrzały dzików - mówi Joanna Gaweł, rzeczniczka wojewody podlaskiego. - Chodzi tu nie tylko o szybkie i skuteczne zrealizowanie planu łowieckiego, ale także zwiększenie tego planu o 30 procent. Taka decyzja jest już podjęta.

Jednakże nie ma szans na redukcję populacji dzika do oczekiwanego poziomu w sytuacji, gdy mają za to odpowiadać wyłącznie myśliwi. Koła łowieckie mają na ten intensywny i skuteczny odstrzał dwa miesiące. Jeśli nie będzie wyraźnych, zadowalających efektów, Ministerstwo Środowiska rozpocznie za pośrednictwem Lasów Państwowych odstrzał zastępczy. Konserwator rozmawiał już o tym z Generalną Dyrekcją Lasów Państwowych i takie działanie zostanie wprowadzone, jeśli koła łowieckie nie zrealizują intensywnych odstrzałów. Takie uzgodnienia zostały dokonane na proteście rolników w Białymstoku.

Stałe zwiększanie populacji dzika na Podlasiu jakie ma miejsce od wielu już lat zostało zaplanowane w Wieloletnim Łowieckim Planie Hodowlanym opracowanym przez dyrektora RDLP w uzgodnieniu z Zarządem Okręgowym PZŁ oraz Marszałkiem Województwa. Według Piotra Wawrzyniaka z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku www.forumpodlaskie.pl/pdf/WAWRZYNIAK.pdf - na Podlasiu było w 2005 roku - szacowanych 11282 sztuki dzików natomiast na rok 2017 zaplanowano zwiększenie stanu dzików do 16317 sztuk, zaś już w sezonie 2010/2011 osiągnięto stan 19169 sztuk dzików. Tak więc już dawno decydenci zaplanowali zwiększenie ilości dzików nie licząc się z tym, że dziki będą powodowały coraz to większe szkody na polach i że zwiększająca się populacja dzika będzie potem nie do opanowania, bo myśliwi mają przecież przywilej, a nie obowiązek polowania a dodatkowo od wielu już lat zimy są łagodne.

Dawno już było wiadomym że Unia Europejska nakazuje, aby w przypadku ASF populację dzików utrzymać przynajmniej na niezmienionym poziomie. Komisja Europejska sporządziła i zatwierdziła plan zwalczania ASF u dzika, jednakże analiza okresu jego obowiązywania i sposobu wdrażania środków w nim przewidzianych musi prowadzić do wniosku, że założenia w nim przyjęte, a zwłaszcza założenia dotyczące redukcji populacji dzika w strefie objętej ograniczeniami i w strefie ochronnej nie zostaną osiągnięte.

Naszym, i nie tylko naszym zdaniem populację dzików w dobie ASF należałoby zmniejszyć do minimum. Takie działania podejmują obecnie niemieckie organizacje rolnicze razem z myśliwymi uważając że wobec rozprzestrzeniania się choroby w krajach Europy wschodniej ASF stanowi poważne zagrożenie dla rolnictwa w Niemczech. Ryzyko może być zmniejszone między innymi przez utrzymanie populacji dzików na możliwie najniższym poziomie. Nie ma tu mowy o żadnych przelicznikach. Należy dążyć do najniższego do osiągnięcia poziomu, bo wszystkich dzików podobno zlikwidować się nie da. Tylko zmniejszenie populacji pozwoli na zwalczenie ASF u dzika, bo tylko wtedy wirus nie będzie mógł przenosić się od jednego chorego dzika do drugiego powodując kolejne zachorowania. Natomiast naszą uwagę rozprasza się rekomendacjami Komisji Europejskiej, które miały powstać w celu zapobiegania wprowadzeniu i szerzeniu się ASF za pośrednictwem dzików. W naszej ocenie jak dotąd stosowanie się do tych rekomendacji doprowadziło do wystąpienia ASF również w Polsce i do coraz to nowych przypadków ASF u dzików. Niemcy widocznie dostali inne rekomendacje.

Zdaniem polskich praktyków polskie dziki przemieszczają się tylko w swoim życiu na odległość do 5 km a migrują jedynie z przegęszczenia jak podaje w swojej książce Dzik Struziński. Migrujący z przegęszczenia z terenów Podlasia dzik stwarza zagrożenie przeniesienia się pomoru na całą Polskę. Gospodarka kraju, producenci trzody, przemysł mięsny i wiele innych branż od wielu miesięcy ponosi straty z tytułu nadmiernej ilości dzików. W przypadku gdy zwierzęta stanowią nadzwyczajne zagrożenie dla życia, zdrowia lub gospodarki człowieka, w tym gospodarki łowieckiej, na postawie art. 33a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r., poz. 856) dopuszcza się podjęcie działań mających na celu ograniczenie populacji tych zwierząt. Uprawnienia do podejmowania tego rodzaju działań zostały przypisane sejmikowi województwa.

Prosimy odpowiedzialne za podlaskiego dzika instytucje o pisemne odpowiedzi:

Czy wobec faktu niewykonania intensywnych odstrzałów przez myśliwych w terminie wyznaczonym przez Ministra Lasy Państwowe są już gotowe do odstrzału i kiedy rozpoczną odstrzał zastępczy?

Kiedy planowane jest zakończenie odstrzału zastępczego?

Jakimi siłami do wykonania odstrzału zastępczego dysponują Lasy Państwowe. Jaka jest ilość osób przewidzianych do przeprowadzenia odstrzału zastępczego i ile sztuk dzików jest planowane do szybkiego odstrzału?

Czy jest opracowana struktura odstrzału dzika, a w tym czy są założenia co do priorytetów odstrzału np. młodych loch?

Czy zostały już podjęte, a jeżeli tak to na jakim etapie są prace nad zmianą wieloletnich planów łowieckich?

Czy, a jeżeli tak to jakie są w chwili obecnej szanse na wprowadzenie polowań zbiorowych?

Czy istnieje możliwość, w przypadku braku zgody Komisji na zmianę programu zwalczania ASF u dzika, wprowadzenia polowań zbiorowych?

Czy widzą Państwo możliwość wprowadzenia jednolitej polityki w zakresie odstrzału dzika w związku z założeniami planu przedstawionego Komisji, która to polityka kooordynowana by była na szczeblu rządowym i czy w tym zakresie trwają prace?

Czy PZŁ wykona polecenia Ministra i bezwzględnie zwiększy roczny odstrzał dzików o 30 procent?

Czy PZŁ przewiduje wobec faktu nie zrealizowania w ubiegłych latach planów rocznych odstrzałów dzika planuje dokonać zwiększonego odstrzału w roku następnym?

Czy PZŁ jest w stanie zrealizować przynajmniej tegoroczny plan łowiecki, a jeżeli nie, to czy wnosił pisemnie o udzielenie mu pomocy przez inne koła lub w inny sposób stara się zapobiec rozprzestrzenianiu się ASF wraz ze zwiększającym się pogłowiem dzika?

Czy Marszałek Województwa Podlaskiego widząc ogrom strat na jakie zostali narażeni z tytułu ASF dzików hodowcy trzody i gospodarka kraju podejmie decyzję o ograniczeniu populacji dzikich zwierząt?

Czy twórcy Wieloletniego Łowieckiego Planu Hodowlanego zauważają że nasi zachodni sąsiedzi w obliczu zbliżającego się ASF zmienili diametralnie swój stosunek do dzików i chcą tę populację zmniejszyć odstrzałami do możliwie małej osiągalnej wielkości?

Czy sporządzający Wieloletni Łowiecki Plan Hodowlany, Dyrektor RDLP w uzgodnieniu z Zarządem Okręgowym PZŁ oraz Marszałkiem Województwa, dbając w pierwszej kolejności o interesy gospodarki kraju i polskich rolników, a dopiero potem o dziki i tych, którzy z dzików pożytek mają, zamierzają zmienić Wieloletni Łowiecki Plan Hodowlany zmniejszając pogłowie dzika do poziomu możliwe najmniejszego?

pobierz pismo Urzędu Marszałkowskigo >