IMG 3554 2  IMG 6019 filtered  Obraz 185  Obraz 133

        

Sprawa pozostawiania patrochów dzików w łowiskach oraz spożywania niebadanego mięsa dzików dalej niepokoi.

Sprawa pozostawiania patrochów dzików w łowiskach oraz spożywania niebadanego mięsa dzików niepokoi ze względu na rozprzestrzeniający się wirus ASF oraz liczne zachorowania na włośnicę. Odpady te pozostają na łowiskach jeszcze przed przeprowadzeniem badań weterynaryjnych, które mogą wykluczyć bądź potwierdzić istnienie czynnika zakaźnego.

Ponadto, istotną kwestią mogącą przyczynić się do skuteczniejszego przeciwdziałania skutkom przenoszenia chorób zakaźnych i odzwierzęcych przez dziki jest konieczność wyjaśnienia znaczących różnic w danych dotyczących liczby odstrzelonych dzików i przeprowadzonych badań weterynaryjnych tych zwierząt.

ANIMAL BY PRODUCTS - Polski Związek Przetwórców zwrócił się do Głównego Lekarza Weterynarii z pismem o wyjaśnienie tej sprawy.

pobierz pismo >