IMG 3554 2  IMG 6019 filtered  Obraz 185  Obraz 133

        

Sygnatariusze listu do premier Ewy Kopacz uzyskali poparcie Polskiego Związku Przetwórców (ABP).

Sygnatariusze listu do premier Ewy Kopacz uzyskali poparcie Polskiego Związku Przetwórców (ABP) w sprawie podjęcia stosownych działań administracyjnych dotyczących skutecznego przeciwdziałania rozprzestrzeniania się w Polsce wirusa afrykańskiego pomoru świń. Zdaniem ABP poruszyliśmy w piśmie najistotniejsze problemy związane z zagrożeniami; zarówno braku respektowania zasad bioasekuracji jak i konsekwencjami gospodarczo-ekonomicznymi.

Z punktu widzenia ABP jednym z najistotniejszych problemów jest sprawa pozostawiania na łowiskach patrochów czyli niejadalnych odpadów pochodzących z odstrzelonych dzików. Zgodnie z elementarną wiedzą biologiczną stanowią one materiał zakaźny i tym samym mogą stanowić główny powód rozprzestrzeniania się zarazy.

pobierz pismo ABP >