IMG 3554 2  IMG 6019 filtered  Obraz 185  Obraz 133

        

Stanowisko Stowarzyszenia Producentów Trzody Chlewnej „Podlasie" w sprawie zwalczania ASF u dzików

Stanowisko SPTCH „Podlasie" popiera wiele środowisk i organizacji związanych z produkcją trzody chlewnej i przetwórstwem mięsa. Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie interwencyjnego odstrzału 500 sztuk dzików w strefie czerwonej nie rozwiąże problemu. Jest to dopiero początek działań. Pożądany skutek może przynieść zdecydowana redukcja pogłowia dzików zarówno w strefie czerwonej i żółtej oraz na pozostałym terenie kraju. Sytuacja jest nadzwyczajna i wymaga nadzwyczajnych środków. Próba rozwiązywania problemu ASF półśrodkami może w konsekwencji przynieść zapaść ekonomiczną całej branży mięsnej. Wobec tak dużego zagrożenia oczekiwanie branży na skierowanie przez rząd dodatkowych środków w wysokości 4,8 miliona złotych na walkę z ASF u dzików jest całkowicie uzasadnione.

pobierz stanowisko SPTCH Podlasie >