Rada Dialogu Społecznego w Rolnictwie

Rada Dialogu Społecznego w Rolnictwie

Materały z posiedzenia 27/7/2016

 1. Program rozwoju głównych rynków rolnych 
 2. Projekt ustawy o spółdzielniach rolników
 3. Projekt ustawy w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników
 4. Projekty ustaw dotyczące łańcucha żywnościowego
 5. Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

Stanowisko Rady:

 1. w sprawie Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju 21/9/2016
 2. w sprawie projektu ustawy o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności 21/9/2016
 3. w sprawie kształtowania ustroju rolnego w Polsce 31/8/2016
 4. w sprawie projektu ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwej konkurencji 31/8/2016
 5. w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o biopaliwach i biokomponentach 21/9/2016
 6. w sprawie projektu ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych 31/8/2016