IMG 3554 2  IMG 6019 filtered  Obraz 185  Obraz 133

        

Składki

 

Uchwała nr 2/2014

Zarządu Krajowego Związku Pracodawców – Producentów Trzody Chlewnej

z dnia 22 sierpnia 2014

w sprawie wysokości składek członkowskich.

 

Zgodnie z uchwałą nr 3/2014 Zjazdu Krajowego Związku Pracodawców – Producentów Trzody Chlewnej Zarząd Związku w dniu 22 sierpnia 2014 podjął uchwałę 2/2014 o wysokości składek członkowskich. Składka członkowska zależy od zadeklarowanej wielkości stada lub rodzaju obiektu. Wysokość składki wynosi odpowiednio:

  1. W przypadku obiektów produkujących w cyklu zamkniętym składka wynosi 3,00 PLN od maciory stada podstawowego.
  2. W przypadku ferm macior, ferm reprodukcyjnych, to jest takich w których nie ma sektora tuczu składka wynosi 1,50 PLN od maciory stada podstawowego.
  3. W przypadku ferm tuczu składka wynosi 0,30 PLN stanowiska tuczowego.
  4. W przypadku podmiotów prowadzących komercyjne stacje knurów składka wynosi 3.000,00 PLN rocznie.
  5. Bez względu na zadeklarowaną wielkość stada, minimalna składka roczna wynosi 750,00 PLN rocznie.
  6. Bez względu na zadeklarowaną wielkość stada, maksymalna składka roczna wynosi 22.500,00 PLN rocznie.

 

Uchwała nr 3/2014

Zjazdu Krajowego Związku Pracodawców – Producentów Trzody Chlewnej

z dnia 22 lipca 2014

w sprawie wysokości składek członkowskich.

 

Wysokość minimalnej składki członkowskiej dla członków wspierających wynosi 4.000,00 PLN rocznie.

Składki mogą być płatne z góry jednorazowo do końca pierwszego kwartału każdego roku lub ratalnie w czterech równych ratach płatnych na koniec każdego kwartału.

 

 

krajowy związek pracodawców producentów trzody chlewnej

 

ZARZĄD ZWIĄZKU

     Aleksander Dargiewicz - prezes              

 wiceprezesi:        

    Grzegorz Brodziak

     Romuald Kocęba

     Mirosław Dackiewicz

     Mirosław Zachariasz

     Jacek Jagiełłowicz

   

KOMISJA REWIZYJNA

 przewodniczący:

    Grzegorz Jeleniewski

 członkowie:
    Dariusz Jankowiak
    Stanisław Niemyjski

BIURO ZWIĄZKU

      Aleksander Dargiewicz
     +48 604 905 333
     a.dargiewicz@kzp-ptch.pl
     

     Al. KEN 11 lok. 150,

     02-797 Warszawa

     NIP: 526-28-28-174

     REGON: 015899227

     KRS: 0000218837

     KONTO:  32 1240 1428 1111 0010 6092 5975