IMG 3554 2  IMG 6019 filtered  Obraz 185  Obraz 133

        

Statut Związku

Spis treści

ROZDZIAŁ VI

Majątek Związku

Par. 26.


Majątek Związku stanowią nieruchomości i ruchomości oraz fundusze.

 1. Majątek Związku powstaje:
  • a. ze składek członkowskich,
  • b. z dobrowolnych wpłat członków Związku na fundusze celowe ustalone przez władze Związku,
  • c. z zapisów i darowizn,
  • d. ze spadków,
  • e. dochodów z majątku Związku,
  • f. z innych wpływów, zgodnie z obowiązującym prawem.

 

krajowy związek pracodawców producentów trzody chlewnej

 

ZARZĄD ZWIĄZKU

     Marian Kapłon - prezes              

wiceprezesi:        

    Grzegorz Brodziak

     Zbigniew Ajchler

     Zygmunt Jodko

     Janusz Wojtczak

     Jerzy Pałubicki

     Romuald Kocęba    

     Jacek Jagiełłowicz 

     Bogusław Strześniewski

KOMISJA REWIZYJNA

przewodniczący:

     Grzegorz Jeleniewski

członkowie:
     Krzysztof Gołębiowski
    Jarosław Sulewski

BIURO ZWIĄZKU

      Aleksander Dargiewicz
     +48 604 905 333
     a.dargiewicz@kzp-ptch.pl
     

     Al. KEN 11 lok. 150,

     02-797 Warszawa

     NIP: 526-28-28-174

     REGON: 015899227

     KRS: 0000218837

     KONTO

 32 1240 1428 1111 0010 6092 5975