IMG 3554 2  IMG 6019 filtered  Obraz 185  Obraz 133

        

Materiały konferencyjne

Publikacja: Książka z materiałami konferencyjnymi

Prezentacje:

Emmanuelle Mikosz: WPR obecnie i po 2020 roku porównanie krajów: Polska, Niemcy, Dania i Francja (wersja angielska)

Carlos Pineiro: Nowe trendy w organizacji produkcji , kontroli chorób i zarządzaniu fermami trzody chlewnej a konkurencyjność producentów z UE

Robert Hoste: Obecne i przyszłe regulacje UE w sprawie dobrostanu świń i ochrony środowiska

Christof Rapp: Wpływ suplementacji pierwiastków śladowych na kulawizny i produktywność loch

Michał Thlon: Meandry procesu negocjacji Transatlantyckiego Partnerstwa Handlowo-Inwestycyjnego (TTIP) w kontekście skutków dla polskiego rolnictwa

Danuta Leśniak: Bariery prawne dla rozwoju produkcji trzody chlewnej w Polsce

Zygmunt Pejsak: Afrykański pomór świń - doświadczenia wynikające z 33 miesięcy zwalczania choroby w Polsce

 

LISTA MATERIAŁÓW FIRM WSPIERAJĄCYCH DO POBRANIA: