IMG 3554 2  IMG 6019 filtered  Obraz 185  Obraz 133

        

Program konferencji

 

 
"Perspektywy i wyzwania dla rozwoju produkcji trzody chlewnej w Polsce.
Unijne i krajowe bariery o charakterze formalno – prawnym"
 
‘PROSPECTS AND CHALLENGES FOR THE DEVELOPMENT OF PIG PRODUCTION IN POLAND.
EU AND NATIONAL FORMAL - LEGAL CONSTRAINTS’
 
08.11.2016
Warszawa, Stadion Narodowy
Warsaw, National Stadium
 
 
rejestracja i serwis kawowy
Registration and coffee service
 

WPR obecnie i po 2020 roku porównanie krajów: Polska, Niemcy, Dania i Francja

CAP now and after 2020 comparing countries: Poland, Germany, Denmark and France
Emmanuelle Mikosz, European Landowners' Organization, Belgia
pytania z sali i dyskusja
questions from the audience and discussion
 

Nowe trendy w organizacji produkcji , kontroli chorób i zarządzaniu fermami trzody chlewnej a konkurencyjność producentów z UE

New trends in the organization of production, disease control and management of pig farms and the competitiveness of EU producers
Carlos Piñeiro, PigCHAMP Pro Europa S.L., Hiszpania
pytania z sali i dyskusja
questions from the audience and discussion
 

Wpływ suplementacji pierwiastków śladowych na kulawizny i produktywność loch

Impact of Trace Mineral Nutrition on Sow Lameness and Productivity.
dr Christof Rapp, Zinpro Corporation, Niemcy
serwis kawowy
coffee service
 

Obecne i przyszłe regulacje UE w sprawie dobrostanu świń i ochrony środowiska

The present and future EU regulations on pig welfare and environmental protection
Robert Hoste, Wageningen University, Holandia
pytania z sali i dyskusja
questions from the audience and discussion
 

Meandry procesu negocjacji Transatlantyckiego Partnerstwa Handlowo-Inwestycyjnego (TTIP) w kontekście skutków dla polskiego rolnictwa

Meanders of the negotiation process of the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) in the context of the consequences for Polish agriculture
dr Michał Thlon, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska
pytania z sali i dyskusja
questions from the audience and discussion
 

Bariery prawne dla rozwoju produkcji trzody chlewnej w Polsce

Legal barriers to the development of pig production in Poland
Danuta Leśniak, ekspert KZP-PTCH, Polska
pytania z sali i dyskusja
questions from the audience and discussion
 

Afrykański pomór świń - doświadczenia wynikające z 33 miesięcy zwalczania choroby w Polsce

African swine fever - experience gained from 33-month efforts to control the disease in Poland
prof. Zygmunt Pejsak, PIWET Puławy, Polska
pytania z sali i dyskusja
questions from the audience and discussion
 

Podsumowanie i zakończenie konferencji - Marian Kapłon Prezes KZP-PTCH

The summary and conclusions of the conference - Marian Kapłon, President KZP-PTCh
obiad dla uczestników konferencji
dinner for conference participants