IMG 3554 2  IMG 6019 filtered  Obraz 185  Obraz 133

        

Prelegenci

 

Prelegenci

 

IV Seminarium Feet First®, Stryków 30 listopada 2017

 

dr. Christof Rapp

 Research Nutritional Services Manager Europe – Specjalista ds trzody chlewnej, Zinpro Corporation, Holandia

 

Dr Rapp studiował oraz uzyskał doktorat na Uniwersytecie Hohenheim, Stuttgart, Niemcy. Dołączył do Zinpro jako specjalista ds. badań nad żywieniem w 1999 roku. Obecnie jest Dyrektorem Regionalnym RNS – na terenie Europy  i pracuje w europejskim biurze w Boxmeer, Holandia. Do jego podstawowych obowiązków należy prowadzenie badań nad wydajnością zwierząt, zapewnianie technicznego wsparcia klientom Zinpro oraz rozwiązywanie problemów związanych z żywieniem w stadach loch.

 

dr inż. Marian Kamyczek

 Dyrektor Zakładu Doświadczalnego w Pawłowicach, Instytut Zootechniki PIB

 

Absolwent wydziału zootechnicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Prace doktorską obronił w Instytucie Zootechniki w Krakowie. Jest pracownikiem Instytutu Zootechniki PIB Zakładu Doświadczalnego w Pawłowicach na stanowisku dyrektora zakładu. Zajmuje się genetyką, hodowlą i żywieniem bydła oraz trzody chlewnej, jest autorem wielu publikacji naukowych i popularno-naukowych.

 Jannes Doppenberg

 Specjalista da zywienia trzody chlewnej, Schothorst Feed Research, Holandia 

 

Jannes Doppenberg uzyskał stopień magistra na Uniwersytecie Wageningen w Holandii. Studiował Żywienie I Fizjologię Zwierząt. Część jego studiów odbyła się w Ohio Agricultural Research Center w USA. W Stanach Zjednoczonych uzyskał stopień doktora nauk w Holistic Nutrition z Clayton College of Natural Health. Jannes ma 25-letnie międzynarodowe doświadczenie w rynku paszowym. Przez 15 lat zarządzał w USA firmą produkującą premiksy. Przez kilka lat był także zaangażowany w firmę zajmującą się produkcją i marketingiem suplementów diety w  

Stanach Zjednoczonych. Po powrocie do Holandii Jannes przystąpił do Schothorst Feed Research, niezależnej organizacji badawczej. Zajmuje się głównie badaniami i doradztwem dla przemysłu paszowego. Wśród innych działań organizuje kursy z zakresu żywienia i “Schothorst Feed Conference”.

 

dr. Hans Bundgaard

 Lekarz weterynarii, konsultant, Porcus, Dania

 

Doktor Bundgaard ukończył Uniwersytet w Kopenhadze z tytułem doktora medycyny weterynaryjnej w 1993 roku. Uzyskał również dyplom specjalisty w dziedzinie “Likwidacja Lawsonia w nowo powstałych fermach loch”. Dr Bundgaard od 1999 roku pracuje jako “Certyfikowany Specjalista ds Trzody Chlewnej” Dr Hans Bundgaard jest obecnie współwłaścicielem specjalistycznej praktyki weterynaryjnej Porcus, która oferuje usługi doradcze i doradcze dla nowoczesnych gospodarstw trzody chlewnej w Danii i reszcie świata. Współpracuje także z Kliniczną Medycyną Trzody Chlewnej, zajmuje się badaniami, doradztwem i nauczaniem. Jego głównym tematem jest analiza i diagnoza stanu zdrowotnego stad. W latach 2001-2004 był przewodniczącym Duńskiego Zrzeszenia Lekarzy Weterynarii, Specjalistów ds. Trzody Chlewnej.

 

Doktor nauk weterynaryjnych Marian Porowski

 Niezależny Konsultant 

 

Absolwent Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Specjalista z zakresu chorób świń. Konsultant do spraw profilaktyki i leczenia chorób świń w kilkudziesięciu fermach trzody chlewnej w kraju i za granicą. Jest autorem wielu publikacji w literaturze fachowej a także prelegentem podczas licznych konferencji branżowych.