IMG 3554 2  IMG 6019 filtered  Obraz 185  Obraz 133

        

Trzoda chlewna / zboża (2019/29)

tuczniki   2019/22 2019/23 2019/24 2019/25 2019/26 2019/27 2019/28 2019/29 t/t  
                       
Polska (MRiRW) pln/kg (wbc) kl E 7,49 7,47 7,50 7,40 7,39 7,39 7,33 0,00 -0,054 6
Niemcy (VEZG) €/kg (wbc) 1,80 1,85 1,83 1,83 1,83 1,83 1,77 1,74 -0,030 6
Dania (DANISH CROWN) DKK/kg (wbc) 11,40 11,40 11,60 11,80 11,80 11,80 11,80 11,40 -0,400 6
Holandia (VION) €/kg (wbc) 1,83 1,83 1,86 1,86 1,86 1,86 1,82 1,78 -0,040 6
Stany Zjednoczone (USDA) $/kg (wbc) 1,68 1,68 1,68 1,67 1,56 1,48 1,49 1,55 0,062 5
                       
                       
prosięta   2019/22 2019/23 2019/24 2019/25 2019/26 2019/27 2019/28 2019/29 t/t  
                       
Polska (MRiRW) pln/20kg 214,17 222,75 198,00 200,50 213,50 219,33 219,67 0,00 0,340 5
Niemcy (VEZG) €/28kg 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00 60,00 -4,000 6
Dania (DANSKE SVINEPROD.) DKK/30kg 520,00 520,00 520,00 520,00 520,00 520,00 510,00 485,00 -25,000 6
Holandia (VION) €/25kg 64,00 64,00 64,00 64,00 62,00 59,50 56,50 52,50 -4,000 6
Stany Zjednoczone (USDA) $/18kg 75,48 69,07 63,36 62,99 54,04 53,57 51,76 50,79 -0,970 6
                       
                       
maciory   2019/22 2019/23 2019/24 2019/25 2019/26 2019/27 2019/28 2019/29 t/t  
                       
Niemcy (VEZG) €/kg 1,35 1,35 1,35 1,37 1,37 1,37 1,31 1,28 -0,030 6
Dania (DANISH CROWN) DKK/kg 9,20 9,20 9,20 9,20 9,20 9,00 8,80 8,40 -0,400 6
Holandia (VION) €/kg 1,48 1,48 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53 1,48 -0,050 6
Stany Zjednoczone (USDA) $/kg 1,31 1,21 1,09 1,05 0,88 0,86 0,80 0,77 -0,028 6
                       
                       
zboża (MRiRW)   2019/22 2019/23 2019/24 2019/25 2019/26 2019/27 2019/28 2019/29 t/t  
                       
pszenica kons. pln/t 793 774 769 761 766 735 0 0 -31,605 6
pszenica pasz. pln/t 776 771 765 761 751 739 0 0 -12,028 6
żyto kons. pln/t 711 707 698 676 659 670 0 0 11,239 5
żyto pasz. pln/t 712 713 712 708 711 699 0 0 -11,883 6
jęczmień kons. pln/t 774 732 732 731 655 594 0 0 -61,168 6
jęczmień pasz. pln/t 777 772 785 780 722 637 0 0 -84,788 6
jęczmień brow. pln/t 845 827 840 826 876 607 0 0 -268,956 6
kukurydza pln/t 705 700 699 697 699 697 0 0 -1,854 6
pszenżyto pln/t 761 756 725 736 749 698 0 0 -51,004 6