IMG 3554 2  IMG 6019 filtered  Obraz 185  Obraz 133

        

Trzoda chlewna / zboża (2019/03)

tuczniki   2018/48 2018/49 2018/50 2018/51 2018/52 2019/01 2019/02 2019/03 t/t  
                       
Polska (MRiRW) pln/kg (wbc) kl E 5,46 5,41 5,38 5,40 5,40 5,30 5,29 0,00 -0,010 6
Niemcy (VEZG) €/kg (wbc) 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 0,000 4
Dania (DANISH CROWN) DKK/kg (wbc) 8,50 8,50 8,70 8,50 8,30 8,30 8,30 8,30 0,000 4
Holandia (VION) €/kg (wbc) 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,39 1,39 1,39 0,000 4
Stany Zjednoczone (USDA) $/kg (wbc) 1,09 1,07 1,02 1,00 0,98 1,03 1,13 1,14 0,011 5
                       
                       
prosięta   2018/48 2018/49 2018/50 2018/51 2018/52 2019/01 2019/02 2019/03 t/t  
                       
Polska (MRiRW) pln/20kg 169,25 173,30 167,00 161,50 161,50 158,29 169,78 0,00 11,490 5
Niemcy (VEZG) €/28kg 33,50 34,50 35,50 36,50 36,50 36,50 37,50 38,00 0,500 5
Dania (DANSKE SVINEPROD.) DKK/30kg 270,00 280,00 280,00 290,00 290,00 290,00 295,00 305,00 10,000 5
Holandia (VION) €/25kg 30,00 32,00 34,00 35,00 35,50 37,00 37,50 39,00 1,500 5
Stany Zjednoczone (USDA) $/18kg 52,28 65,18 60,89 67,62 75,10 70,42 72,57 71,59 -0,980 6
                       
                       
maciory   2018/48 2018/49 2018/50 2018/51 2018/52 2019/01 2019/02 2019/03 t/t  
                       
Niemcy (VEZG) €/kg 0,94 0,94 0,94 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,000 4
Dania (DANISH CROWN) DKK/kg 5,50 5,50 5,50 5,30 5,10 5,10 5,10 5,10 0,000 4
Holandia (VION) €/kg 1,00 1,00 1,00 0,91 0,96 0,99 0,99 0,99 0,000 4
Stany Zjednoczone (USDA) $/kg 0,96 0,88 0,83 0,85 0,82 0,80 0,74 0,71 -0,024 6
                       
                       
zboża (MRiRW)   2018/48 2018/49 2018/50 2018/51 2018/52 2019/01 2019/02 2019/03 t/t  
                       
pszenica kons. pln/t 832 830 833 834 834 847 849 0 1,462 5
pszenica pasz. pln/t 836 842 834 841 841 846 811 0 -34,734 6
żyto kons. pln/t 711 725 715 711 711 715 713 0 -2,402 6
żyto pasz. pln/t 722 725 711 726 726 725 712 0 -12,626 6
jęczmień kons. pln/t 783 802 801 808 808 -- 777 0    
jęczmień pasz. pln/t 812 821 822 816 816 821 822 0 0,792 5
jęczmień brow. pln/t 807 831 805 805 805 897 837 0 -59,661 6
kukurydza pln/t 698 725 715 730 730 752 727 0 -25,070 6
pszenżyto pln/t 767 777 772 776 776 788 778 0 -9,745 6