IMG 3554 2  IMG 6019 filtered  Obraz 185  Obraz 133

        

Trzoda chlewna / zboża (2019/37)

tuczniki   2019/32 2019/33 2019/34 2019/35 2019/36 2019/37 t/t  
                   
Polska (MRiRW) pln/kg (wbc) kl E 7,34 7,55 7,62 7,55 7,56 0,00 0,010 5
Niemcy (VEZG) €/kg (wbc) 1,85 1,88 1,85 1,85 1,85 1,85 0,000 4
Dania (DANISH CROWN) DKK/kg (wbc) 11,20 11,40 11,70 12,00 12,00 12,00 0,000 4
Holandia (VION) €/kg (wbc) 1,83 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 0,000 4
Stany Zjednoczone (USDA) $/kg (wbc) 1,62 1,54 1,49 1,33 1,22 1,04 -0,178 6
                   
                   
prosięta   2019/32 2019/33 2019/34 2019/35 2019/36 2019/37 t/t  
                   
Polska (MRiRW) pln/20kg 217,71 221,50 226,44 226,80 234,57 0,00 7,770 5
Niemcy (VEZG) €/28kg 56,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 0,000 4
Dania (DANSKE SVINEPROD.) DKK/30kg 470,00 470,00 470,00 470,00 480,00 480,00 0,000 4
Holandia (VION) €/25kg 46,50 48,00 48,50 48,50 48,50 48,50 0,000 4
Stany Zjednoczone (USDA) $/18kg 49,74 35,32 38,00 31,41 37,02 36,15 -0,870 6
                   
                   
maciory   2019/32 2019/33 2019/34 2019/35 2019/36 2019/37 t/t  
                   
Niemcy (VEZG) €/kg 1,38 1,41 1,41 1,41 1,43 1,43 0,000 4
Dania (DANISH CROWN) DKK/kg 8,00 8,40 8,70 8,90 8,90 8,90 0,000 4
Holandia (VION) €/kg 1,50 1,55 1,59 1,59 1,59 1,59 0,000 4
Stany Zjednoczone (USDA) $/kg 0,79 0,84 0,89 0,87 0,78 0,71 -0,069 6
                   
                   
zboża (MRiRW)   2019/32 2019/33 2019/34 2019/35 2019/36 2019/37 t/t  
                   
pszenica kons. pln/t 678 678 681 683 682 0 -1,251 6
pszenica pasz. pln/t 678 685 682 675 683 0 8,319 5
żyto kons. pln/t 564 545 550 557 539 0 -18,264 6
żyto pasz. pln/t 544 563 554 561 566 0 4,889 5
jęczmień kons. pln/t 601 624 583 599 627 0 28,378 5
jęczmień pasz. pln/t 599 634 634 629 634 0 4,547 5
jęczmień brow. pln/t 644 671 675 675 746 0 70,486 5
kukurydza pln/t 695 706 709 712 706 0 -6,284 6
pszenżyto pln/t 604 603 602 600 609 0 9,152 5