Trzoda chlewna / zboża (T40)

tuczniki   T34 T35 T36 T37 T38 T39 T40 t/t  
                     
Polska (MRiRW) pln/kg (wbc) kl E 7,12 7,14 7,15 7,04 6,74 6,59 0,00 -0,148 6
Niemcy (VEZG) €/kg (wbc) 1,70 1,70 1,70 1,62 1,58 1,53 1,50 -0,030 6
Dania (DANISH CROWN) DKK/kg (wbc) 10,80 10,80 10,80 10,80 10,50 10,30 10,00 -0,300 6
Holandia (VION) €/kg (wbc) 1,69 1,69 1,69 1,66 1,61 1,56 1,52 -0,040 6
Stany Zjednoczone (USDA) $/kg (wbc) 1,53 1,42 1,34 1,21 1,11 1,05 1,12 0,075 5
                     
                     
prosięta   T34 T35 T36 T37 T38 T39 T40 t/t  
                     
Polska (MRiRW) pln/20kg 196,87 197,53 197,67 193,85 196,18 196,86 0,00 0,680 5
Niemcy (VEZG) €/28kg 63,50 63,50 63,10 60,70 57,70 55,70 53,20 -2,500 6
Dania (DANSKE SVINEPROD.) DKK/30kg 485,00 485,00 485,00 485,00 475,00 465,00 435,00 -30,000 6
Holandia (VION) €/25kg 50,00 49,50 48,50 46,50 43,00 40,50 38,00 -2,500 6
Stany Zjednoczone (USDA) $/18kg 39,92 38,50 35,54 37,86 36,96 38,93 40,72 1,790 5
                     
                     
maciory   T34 T35 T36 T37 T38 T39 T40 t/t  
                     
Niemcy (VEZG) €/kg 1,28 1,28 1,28 1,23 1,19 1,13 1,13 0,000 4
Dania (DANISH CROWN) DKK/kg 6,90 7,10 7,10 7,10 6,80 6,50 6,50 0,000 4
Holandia (VION) €/kg 1,35 1,35 1,35 1,35 1,30 1,22 1,20 -0,020 6
Stany Zjednoczone (USDA) $/kg 1,52 1,45 1,23 1,00 0,86 0,78 0,73 -0,051 6
                     
                     
zboża (MRiRW)   T34 T35 T36 T37 T38 T39 T40 t/t  
                     
pszenica kons. pln/t 651 648 656 658 662 0 0 3,963 5
pszenica pasz. pln/t 661 661 677 667 674 0 0 7,336 5
żyto kons. pln/t 556 549 555 565 563 0 0 -2,331 6
żyto pasz. pln/t 520 498 501 521 521 0 0 -0,170 6
jęczmień kons. pln/t 554 536 582 579 585 0 0 6,633 5
jęczmień pasz. pln/t 580 569 588 606 606 0 0 -0,952 6
jęczmień brow. pln/t 676 678 672 658 678 0 0 20,358 5
kukurydza pln/t 743 737 748 755 679 0 0 -75,772 6
pszenżyto pln/t 567 570 574 579 581 0 0 2,439 5