Trzoda chlewna / zboża (T50)

tuczniki   T44 T45 T46 T47 T48 T49 T50 t/t  
                     
Polska (MRiRW) pln/kg (wbc) kl E 6,03 6,03 5,99 5,99 5,99 6,01 0,00 0,018 5
Niemcy (VEZG) €/kg (wbc) 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,40 -0,050 6
Dania (DANISH CROWN) DKK/kg (wbc) 9,60 9,60 9,60 9,60 9,60 9,60 9,60 0,000 4
Holandia (VION) €/kg (wbc) 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,42 1,42 0,000 4
Stany Zjednoczone (USDA) $/kg (wbc) 1,41 1,35 1,28 1,24 1,28 1,31 1,26 -0,049 6
                     
                     
prosięta   T44 T45 T46 T47 T48 T49 T50 t/t  
                     
Polska (MRiRW) pln/20kg 175,50 191,07 191,00 192,31 194,86 179,44 0,00 -15,420 6
Niemcy (VEZG) €/28kg 48,00 46,50 46,50 46,50 46,50 47,00 47,20 0,200 5
Dania (DANSKE SVINEPROD.) DKK/30kg 380,00 365,00 365,00 365,00 365,00 365,00 365,00 0,000 4
Holandia (VION) €/25kg 36,00 35,50 35,50 36,50 37,00 38,00 38,00 0,000 4
Stany Zjednoczone (USDA) $/18kg 50,26 53,78 55,12 56,21 63,92 66,83 68,84 2,010 5
                     
                     
maciory   T44 T45 T46 T47 T48 T49 T50 t/t  
                     
Niemcy (VEZG) €/kg 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 0,98 -0,050 6
Dania (DANISH CROWN) DKK/kg 5,90 5,90 5,90 5,90 6,10 6,10 6,10 0,000 4
Holandia (VION) €/kg 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,07 -0,020 6
Stany Zjednoczone (USDA) $/kg 0,86 0,91 1,01 1,06 1,02 0,94 0,91 -0,032 6
                     
                     
zboża (MRiRW)   T44 T45 T46 T47 T48 T49 T50 t/t  
                     
pszenica kons. pln/t 668 668 677 681 684 0 0 3,391 5
pszenica pasz. pln/t 671 682 683 682 680 0 0 -1,394 6
żyto kons. pln/t 561 572 577 580 577 0 0 -3,021 6
żyto pasz. pln/t 563 539 508 568 539 0 0 -29,405 6
jęczmień kons. pln/t 618 690 662 607 651 0 0 44,098 5
jęczmień pasz. pln/t 628 640 630 643 656 0 0 12,578 5
jęczmień brow. pln/t 695 677 678 692 700 0 0 7,621 5
kukurydza pln/t 618 609 617 598 616 0 0 17,795 5
pszenżyto pln/t 595 601 602 602 577 0 0 -24,514 6