Trzoda chlewna / zboża (T34)

tuczniki   T28 T29 T30 T31 T32 T33 T34 t/t  
                     
Polska (MRiRW) pln/kg (wbc) kl E 6,08 6,05 5,96 5,89 6,06 6,32 0,00 0,260 5
Niemcy (VEZG) €/kg (wbc) 1,44 1,41 1,39 1,41 1,49 1,55 1,55 0,000 4
Dania (DANISH CROWN) DKK/kg (wbc) 8,50 8,30 8,30 8,30 8,30 8,50 8,70 0,200 5
Holandia (VION) €/kg (wbc) 1,45 1,41 1,41 1,39 1,40 1,48 1,52 0,040 5
Stany Zjednoczone (USDA) $/kg (wbc) 1,67 1,58 1,44 1,27 1,05 0,93 0,85 -0,084 6
                     
                     
prosięta   T28 T29 T30 T31 T32 T33 T34 t/t  
                     
Polska (MRiRW) pln/20kg 186,89 188,25 180,50 178,11 186,50 181,86 0,00 -4,640 6
Niemcy (VEZG) €/28kg 38,00 38,00 35,00 35,00 35,00 35,00 37,00 2,000 5
Dania (DANSKE SVINEPROD.) DKK/30kg 330,00 320,00 320,00 300,00 280,00 280,00 290,00 10,000 5
Holandia (VION) €/25kg 30,00 27,50 26,50 25,50 25,50 25,50 25,50 0,000 4
Stany Zjednoczone (USDA) $/18kg 32,76 31,52 33,96 23,41 20,51 24,00 17,21 -6,790 6
                     
                     
maciory   T28 T29 T30 T31 T32 T33 T34 t/t  
                     
Niemcy (VEZG) €/kg 0,94 0,92 0,92 0,92 1,00 1,05 1,08 0,030 5
Dania (DANISH CROWN) DKK/kg 6,10 6,10 6,10 6,10 6,10 6,10 6,30 0,200 5
Holandia (VION) €/kg 1,02 1,02 1,00 1,00 1,02 1,10 1,15 0,050 5
Stany Zjednoczone (USDA) $/kg 0,98 0,93 0,90 0,83 0,80 0,74 0,67 -0,075 6
                     
                     
zboża (MRiRW)   T28 T29 T30 T31 T32 T33 T34 t/t  
                     
pszenica kons. pln/t 705 691 719 738 761 780 0 19,096 5
pszenica pasz. pln/t 722 726 716 750 761 789 0 28,067 5
żyto kons. pln/t 561 559 561 585 604 652 0 47,959 5
żyto pasz. pln/t 569 582 567 616 648 695 0 46,710 5
jęczmień kons. pln/t 619 631 628 641 663 666 0 2,622 5
jęczmień pasz. pln/t 644 635 657 681 720 731 0 11,305 5
jęczmień brow. pln/t 663 648 681 700 710 711 0 0,944 5
kukurydza pln/t 698 702 699 715 727 737 0 10,430 5
pszenżyto pln/t 643 649 638 675 681 713 0 32,176 5