Trzoda chlewna / zboża (T39)

tuczniki   T33 T34 T35 T36 T37 T38 T39 t/t  
                     
Polska (MRiRW) pln/kg (wbc) kl E 6,32 6,44 6,46 6,35 6,11 5,96 0,00 -0,159 6
Niemcy (VEZG) €/kg (wbc) 1,55 1,55 1,55 1,48 1,44 1,40 1,40 0,000 4
Dania (DANISH CROWN) DKK/kg (wbc) 8,50 8,70 8,70 8,70 8,70 8,70 8,50 -0,200 6
Holandia (VION) €/kg (wbc) 1,48 1,52 1,52 1,46 1,41 1,41 1,41 0,000 4
Stany Zjednoczone (USDA) $/kg (wbc) 0,93 0,85 0,82 0,82 1,05 1,24 1,39 0,150 5
                     
                     
prosięta   T33 T34 T35 T36 T37 T38 T39 t/t  
                     
Polska (MRiRW) pln/20kg 181,86 181,38 176,14 177,14 172,19 177,78 0,00 5,590 5
Niemcy (VEZG) €/28kg 35,00 37,00 37,00 37,00 34,50 32,00 29,00 -3,000 6
Dania (DANSKE SVINEPROD.) DKK/30kg 280,00 290,00 290,00 290,00 290,00 290,00 270,00 -20,000 6
Holandia (VION) €/25kg 25,50 25,50 25,50 25,50 25,50 23,50 21,00 -2,500 6
Stany Zjednoczone (USDA) $/18kg 24,00 17,21 18,80 22,21 21,87 31,32 33,25 1,930 5
                     
                     
maciory   T33 T34 T35 T36 T37 T38 T39 t/t  
                     
Niemcy (VEZG) €/kg 1,05 1,08 1,08 1,03 1,00 0,97 0,97 0,000 4
Dania (DANISH CROWN) DKK/kg 6,10 6,30 6,30 6,50 6,70 6,90 6,90 0,000 4
Holandia (VION) €/kg 1,10 1,15 1,15 1,13 1,11 1,08 1,03 -0,050 6
Stany Zjednoczone (USDA) $/kg 0,74 0,67 0,66 0,66 0,63 0,62 0,64 0,023 5
                     
                     
zboża (MRiRW)   T33 T34 T35 T36 T37 T38 T39 t/t  
                     
pszenica kons. pln/t 780 810 810 794 804 814 0 9,976 5
pszenica pasz. pln/t 789 782 786 781 794 791 0 -3,526 6
żyto kons. pln/t 652 674 683 647 677 701 0 24,600 5
żyto pasz. pln/t 695 682 684 667 702 702 0 0,406 5
jęczmień kons. pln/t 666 643 678 697 725 693 0 -31,911 6
jęczmień pasz. pln/t 731 746 745 769 767 782 0 15,031 5
jęczmień brow. pln/t 711 731 720 718 698 745 0 47,543 5
kukurydza pln/t 737 744 756 760 703 749 0 46,442 5
pszenżyto pln/t 713 708 717 742 742 748 0 6,765 5