IMG 3554 2  IMG 6019 filtered  Obraz 185  Obraz 133

        

Trzoda chlewna / zboża (2019/02)

tuczniki   2018/48 2018/49 2018/50 2018/51 2018/52 2019/01 2019/02 t/t  
                     
Polska (MRiRW) pln/kg (wbc) kl E 5,46 5,41 5,38 5,40 5,40 5,30 0,00 -0,099 6
Niemcy (VEZG) €/kg (wbc) 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 0,000 4
Dania (DANISH CROWN) DKK/kg (wbc) 8,50 8,50 8,70 8,50 8,30 8,30 8,30 0,000 4
Holandia (VION) €/kg (wbc) 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,39 1,39 0,000 4
Stany Zjednoczone (USDA) $/kg (wbc) 1,09 1,07 1,02 1,00 0,98 1,03 1,13 0,103 5
                     
                     
prosięta   2018/48 2018/49 2018/50 2018/51 2018/52 2019/01 2019/02 t/t  
                     
Polska (MRiRW) pln/20kg 169,25 173,30 167,00 161,50 161,50 158,29 0,00 -3,210 6
Niemcy (VEZG) €/28kg 33,50 34,50 35,50 36,50 36,50 36,50 37,50 1,000 5
Dania (DANSKE SVINEPROD.) DKK/30kg 270,00 280,00 280,00 290,00 290,00 290,00 295,00 5,000 5
Holandia (VION) €/25kg 30,00 32,00 34,00 35,00 35,50 37,00 37,50 0,500 5
Stany Zjednoczone (USDA) $/18kg 52,28 65,18 60,89 67,62 75,10 70,42 72,57 2,150 5
                     
                     
maciory   2018/48 2018/49 2018/50 2018/51 2018/52 2019/01 2019/02 t/t  
                     
Niemcy (VEZG) €/kg 0,94 0,94 0,94 0,90 0,90 0,90 0,90 0,000 4
Dania (DANISH CROWN) DKK/kg 5,50 5,50 5,50 5,30 5,10 5,10 5,10 0,000 4
Holandia (VION) €/kg 1,00 1,00 1,00 0,91 0,96 0,99 0,99 0,000 4
Stany Zjednoczone (USDA) $/kg 0,96 0,88 0,83 0,85 0,82 0,80 0,74 -0,058 6
                     
                     
zboża (MRiRW)   2018/48 2018/49 2018/50 2018/51 2018/52 2019/01 2019/02 t/t  
                     
pszenica kons. pln/t 832 830 833 834 834 847 0 13,442 5
pszenica pasz. pln/t 836 842 834 841 841 846 0 4,954 5
żyto kons. pln/t 711 725 715 711 711 715 0 4,264 5
żyto pasz. pln/t 722 725 711 726 726 725 0 -1,095 6
jęczmień kons. pln/t 783 802 801 808 808 -- 0    
jęczmień pasz. pln/t 812 821 822 816 816 821 0 5,123 5
jęczmień brow. pln/t 807 831 805 805 805 897 0 91,107 5
kukurydza pln/t 698 725 715 730 730 752 0 21,660 5
pszenżyto pln/t 767 777 772 776 776 788 0 11,678 5