IMG 3554 2  IMG 6019 filtered  Obraz 185  Obraz 133

        

Trzoda chlewna / zboża (2019/07)

tuczniki   2018/52 2019/01 2019/02 2019/03 2019/04 2019/05 2019/06 2019/07 t/t  
                       
Polska (MRiRW) pln/kg (wbc) kl E 5,40 5,30 5,29 5,29 5,29 5,29 5,33 0,00 0,035 5
Niemcy (VEZG) €/kg (wbc) 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,40 1,40 0,000 4
Dania (DANISH CROWN) DKK/kg (wbc) 8,30 8,30 8,30 8,30 8,30 8,30 8,30 8,50 0,200 5
Holandia (VION) €/kg (wbc) 1,35 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 0,000 4
Stany Zjednoczone (USDA) $/kg (wbc) 0,98 1,03 1,13 1,14 1,16 1,13 1,10 1,06 -0,035 6
                       
                       
prosięta   2018/52 2019/01 2019/02 2019/03 2019/04 2019/05 2019/06 2019/07 t/t  
                       
Polska (MRiRW) pln/20kg 161,50 158,29 169,78 151,00 163,50 166,33 163,75 0,00 -2,580 6
Niemcy (VEZG) €/28kg 36,50 36,50 37,50 38,00 38,50 39,00 39,50 40,00 0,500 5
Dania (DANSKE SVINEPROD.) DKK/30kg 290,00 290,00 295,00 305,00 305,00 315,00 325,00 345,00 20,000 5
Holandia (VION) €/25kg 35,50 37,00 37,50 39,00 39,50 41,00 42,00 43,00 1,000 5
Stany Zjednoczone (USDA) $/18kg 75,10 70,42 72,57 71,59 69,81 71,45 70,11 69,03 -1,080 6
                       
                       
maciory   2018/52 2019/01 2019/02 2019/03 2019/04 2019/05 2019/06 2019/07 t/t  
                       
Niemcy (VEZG) €/kg 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,95 0,95 0,000 4
Dania (DANISH CROWN) DKK/kg 5,10 5,10 5,10 5,10 5,10 5,10 5,10 5,10 0,000 4
Holandia (VION) €/kg 0,96 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 1,01 1,06 0,050 5
Stany Zjednoczone (USDA) $/kg 0,82 0,80 0,74 0,71 0,67 0,64 0,72 0,80 0,085 5
                       
                       
zboża (MRiRW)   2018/52 2019/01 2019/02 2019/03 2019/04 2019/05 2019/06 2019/07 t/t  
                       
pszenica kons. pln/t 834 847 849 855 856 865 866 0 1,362 5
pszenica pasz. pln/t 841 846 811 846 812 817 853 0 35,986 5
żyto kons. pln/t 711 715 713 724 735 734 729 0 -5,511 6
żyto pasz. pln/t 726 725 712 725 731 733 733 0 0,815 5
jęczmień kons. pln/t 808 -- 777 nld 804 797 817 0    
jęczmień pasz. pln/t 816 821 822 840 812 824 844 0 20,206 5
jęczmień brow. pln/t 805 897 837 871 866 877 896 0 19,621 5
kukurydza pln/t 730 752 727 735 735 740 740 0 0,398 5
pszenżyto pln/t 776 788 778 783 789 789 788 0 -0,788 6