IMG 3554 2  IMG 6019 filtered  Obraz 185  Obraz 133

        

Trzoda chlewna / zboża (2019/08)

tuczniki   2019/01 2019/02 2019/03 2019/04 2019/05 2019/06 2019/07 2019/08 t/t  
                       
Polska (MRiRW) pln/kg (wbc) kl E 5,30 5,29 5,29 5,29 5,29 5,33 5,42 0,00 0,093 5
Niemcy (VEZG) €/kg (wbc) 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,40 1,40 1,40 0,000 4
Dania (DANISH CROWN) DKK/kg (wbc) 8,30 8,30 8,30 8,30 8,30 8,30 8,50 8,50 0,000 4
Holandia (VION) €/kg (wbc) 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,43 0,040 5
Stany Zjednoczone (USDA) $/kg (wbc) 1,03 1,13 1,14 1,16 1,13 1,10 1,06 1,06 -0,007 6
                       
                       
prosięta   2019/01 2019/02 2019/03 2019/04 2019/05 2019/06 2019/07 2019/08 t/t  
                       
Polska (MRiRW) pln/20kg 158,29 169,78 151,00 163,50 166,33 163,75 166,44 0,00 2,690 5
Niemcy (VEZG) €/28kg 36,50 37,50 38,00 38,50 39,00 39,50 40,00 41,00 1,000 5
Dania (DANSKE SVINEPROD.) DKK/30kg 290,00 295,00 305,00 305,00 315,00 325,00 345,00 350,00 5,000 5
Holandia (VION) €/25kg 37,00 37,50 39,00 39,50 41,00 42,00 43,00 44,00 1,000 5
Stany Zjednoczone (USDA) $/18kg 70,42 72,57 71,59 69,81 71,45 70,11 69,03 69,58 0,550 5
                       
                       
maciory   2019/01 2019/02 2019/03 2019/04 2019/05 2019/06 2019/07 2019/08 t/t  
                       
Niemcy (VEZG) €/kg 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,95 0,95 0,95 0,000 4
Dania (DANISH CROWN) DKK/kg 5,10 5,10 5,10 5,10 5,10 5,10 5,10 5,10 0,000 4
Holandia (VION) €/kg 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 1,01 1,06 1,06 0,000 4
Stany Zjednoczone (USDA) $/kg 0,80 0,74 0,71 0,67 0,64 0,72 0,80 0,87 0,067 5
                       
                       
zboża (MRiRW)   2019/01 2019/02 2019/03 2019/04 2019/05 2019/06 2019/07 2019/08 t/t  
                       
pszenica kons. pln/t 847 849 855 856 865 866 852 0 -14,066 6
pszenica pasz. pln/t 846 811 846 812 817 853 801 0 -52,276 6
żyto kons. pln/t 715 713 724 735 734 729 728 0 -0,638 6
żyto pasz. pln/t 725 712 725 731 733 733 726 0 -7,240 6
jęczmień kons. pln/t -- 777 nld 804 797 817 831 0 14,191 5
jęczmień pasz. pln/t 821 822 840 812 824 844 833 0 -11,742 6
jęczmień brow. pln/t 897 837 871 866 877 896 872 0 -24,097 6
kukurydza pln/t 752 727 735 735 740 740 740 0 -0,715 6
pszenżyto pln/t 788 778 783 789 789 788 784 0 -4,717 6