IMG 3554 2  IMG 6019 filtered  Obraz 185  Obraz 133

        

Trzoda chlewna / zboża (2019/10)

tuczniki   2019/03 2019/04 2019/05 2019/06 2019/07 2019/08 2019/09 2019/10 t/t  
                       
Polska (MRiRW) pln/kg (wbc) kl E 5,29 5,29 5,29 5,33 5,42 5,43 5,46 0,00 0,023 5
Niemcy (VEZG) €/kg (wbc) 1,36 1,36 1,36 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 0,000 4
Dania (DANISH CROWN) DKK/kg (wbc) 8,30 8,30 8,30 8,30 8,50 8,50 8,50 8,50 0,000 4
Holandia (VION) €/kg (wbc) 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,43 1,43 1,43 0,000 4
Stany Zjednoczone (USDA) $/kg (wbc) 1,14 1,16 1,13 1,10 1,06 1,06 1,06 0,99 -0,066 6
                       
                       
prosięta   2019/03 2019/04 2019/05 2019/06 2019/07 2019/08 2019/09 2019/10 t/t  
                       
Polska (MRiRW) pln/20kg 151,00 163,50 166,33 163,75 166,44 162,75 151,00 0,00 -11,750 6
Niemcy (VEZG) €/28kg 38,00 38,50 39,00 39,50 40,00 41,00 42,00 42,50 0,500 5
Dania (DANSKE SVINEPROD.) DKK/30kg 305,00 305,00 315,00 325,00 345,00 350,00 360,00 360,00 0,000 4
Holandia (VION) €/25kg 39,00 39,50 41,00 42,00 43,00 44,00 45,50 46,50 1,000 5
Stany Zjednoczone (USDA) $/18kg 71,59 69,81 71,45 70,11 69,03 69,58 69,12 68,65 -0,465 6
                       
                       
maciory   2019/03 2019/04 2019/05 2019/06 2019/07 2019/08 2019/09 2019/10 t/t  
                       
Niemcy (VEZG) €/kg 0,90 0,90 0,90 0,95 0,95 0,95 0,95 0,98 0,030 5
Dania (DANISH CROWN) DKK/kg 5,10 5,10 5,10 5,10 5,10 5,10 5,10 5,10 0,000 4
Holandia (VION) €/kg 0,99 0,99 0,99 1,01 1,06 1,06 0,00 0,00 0,000 4
Stany Zjednoczone (USDA) $/kg 0,71 0,67 0,64 0,72 0,80 0,87 0,87 1,02 0,156 5
                       
                       
zboża (MRiRW)   2019/03 2019/04 2019/05 2019/06 2019/07 2019/08 2019/09 2019/10 t/t  
                       
pszenica kons. pln/t 855 856 865 866 852 840 0 0 -11,468 6
pszenica pasz. pln/t 846 812 817 853 801 799 0 0 -1,299 6
żyto kons. pln/t 724 735 734 729 728 723 0 0 -4,860 6
żyto pasz. pln/t 725 731 733 733 726 727 0 0 1,133 5
jęczmień kons. pln/t nld 804 797 817 831 782 0 0 -49,624 6
jęczmień pasz. pln/t 840 812 824 844 833 845 0 0 12,454 5
jęczmień brow. pln/t 871 866 877 896 872 870 0 0 -2,170 6
kukurydza pln/t 735 735 740 740 740 739 0 0 -0,357 6
pszenżyto pln/t 783 789 789 788 784 776 0 0 -7,107 6