IMG 3554 2  IMG 6019 filtered  Obraz 185  Obraz 133

        

Trzoda chlewna / zboża (2019/12)

tuczniki   2019/05 2019/06 2019/07 2019/08 2019/09 2019/10 2019/11 2019/12 t/t  
                       
Polska (MRiRW) pln/kg (wbc) kl E 5,29 5,33 5,42 5,43 5,46 5,48 5,55 0,00 0,067 5
Niemcy (VEZG) €/kg (wbc) 1,36 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,43 1,50 0,070 5
Dania (DANISH CROWN) DKK/kg (wbc) 8,30 8,30 8,50 8,50 8,50 8,50 8,70 8,90 0,200 5
Holandia (VION) €/kg (wbc) 1,39 1,39 1,39 1,43 1,43 1,43 1,43 1,47 0,040 5
Stany Zjednoczone (USDA) $/kg (wbc) 1,13 1,10 1,06 1,06 1,06 0,99 1,11 1,33 0,219 5
                       
                       
prosięta   2019/05 2019/06 2019/07 2019/08 2019/09 2019/10 2019/11 2019/12 t/t  
                       
Polska (MRiRW) pln/20kg 166,33 163,75 166,44 162,75 151,00 164,50 162,13 0,00 -2,370 6
Niemcy (VEZG) €/28kg 39,00 39,50 40,00 41,00 42,00 42,50 43,00 44,00 1,000 5
Dania (DANSKE SVINEPROD.) DKK/30kg 315,00 325,00 345,00 350,00 360,00 360,00 370,00 390,00 20,000 5
Holandia (VION) €/25kg 41,00 42,00 43,00 44,00 45,50 46,50 47,50 48,50 1,000 5
Stany Zjednoczone (USDA) $/18kg 71,45 70,11 69,03 69,58 69,12 68,65 69,65 70,05 0,400 5
                       
                       
maciory   2019/05 2019/06 2019/07 2019/08 2019/09 2019/10 2019/11 2019/12 t/t  
                       
Niemcy (VEZG) €/kg 0,90 0,95 0,95 0,95 0,95 0,98 1,01 1,06 0,050 5
Dania (DANISH CROWN) DKK/kg 5,10 5,10 5,10 5,10 5,10 5,10 5,10 5,50 0,400 5
Holandia (VION) €/kg 0,99 1,01 1,06 1,06 1,06 1,06 1,10 1,13 0,030 5
Stany Zjednoczone (USDA) $/kg 0,64 0,72 0,80 0,87 0,87 1,02 1,03 0,97 -0,063 6
                       
                       
zboża (MRiRW)   2019/05 2019/06 2019/07 2019/08 2019/09 2019/10 2019/11 2019/12 t/t  
                       
pszenica kons. pln/t 865 866 852 840 835 828 827 0 -0,795 6
pszenica pasz. pln/t 817 853 801 799 833 835 809 0 -26,042 6
żyto kons. pln/t 734 729 728 723 717 718 713 0 -5,183 6
żyto pasz. pln/t 733 733 726 727 735 716 729 0 13,084 5
jęczmień kons. pln/t 797 817 831 782 785 834 839 0 4,740 5
jęczmień pasz. pln/t 824 844 833 845 818 825 806 0 -19,309 6
jęczmień brow. pln/t 877 896 872 870 864 867 870 0 3,128 5
kukurydza pln/t 740 740 740 739 736 732 726 0 -6,390 6
pszenżyto pln/t 789 788 784 776 762 781 780 0 -0,688 6