IMG 3554 2  IMG 6019 filtered  Obraz 185  Obraz 133

        

Trzoda chlewna / zboża (2019/13)

tuczniki   2019/06 2019/07 2019/08 2019/09 2019/10 2019/11 2019/12 2019/13 t/t  
                       
Polska (MRiRW) pln/kg (wbc) kl E 5,33 5,42 5,43 5,46 5,48 5,55 5,80 0,00 0,249 5
Niemcy (VEZG) €/kg (wbc) 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,43 1,50 1,60 0,100 5
Dania (DANISH CROWN) DKK/kg (wbc) 8,30 8,50 8,50 8,50 8,50 8,70 8,90 8,95 0,050 5
Holandia (VION) €/kg (wbc) 1,39 1,39 1,43 1,43 1,43 1,43 1,47 1,55 0,080 5
Stany Zjednoczone (USDA) $/kg (wbc) 1,10 1,06 1,06 1,06 0,99 1,11 1,33 1,65 0,321 5
                       
                       
prosięta   2019/06 2019/07 2019/08 2019/09 2019/10 2019/11 2019/12 2019/13 t/t  
                       
Polska (MRiRW) pln/20kg 163,75 166,44 162,75 151,00 164,50 162,13 169,75 0,00 7,620 5
Niemcy (VEZG) €/28kg 39,50 40,00 41,00 42,00 42,50 43,00 44,00 46,50 2,500 5
Dania (DANSKE SVINEPROD.) DKK/30kg 325,00 345,00 350,00 360,00 360,00 370,00 390,00 405,00 15,000 5
Holandia (VION) €/25kg 42,00 43,00 44,00 45,50 46,50 47,50 48,50 51,00 2,500 5
Stany Zjednoczone (USDA) $/18kg 70,11 69,03 69,58 69,12 68,65 69,65 70,05 79,30 9,250 5
                       
                       
maciory   2019/06 2019/07 2019/08 2019/09 2019/10 2019/11 2019/12 2019/13 t/t  
                       
Niemcy (VEZG) €/kg 0,95 0,95 0,95 0,95 0,98 1,01 1,06 1,15 0,090 5
Dania (DANISH CROWN) DKK/kg 5,10 5,10 5,10 5,10 5,10 5,10 5,50 5,70 0,200 5
Holandia (VION) €/kg 1,01 1,06 1,06 1,06 1,06 1,10 1,13 1,20 0,070 5
Stany Zjednoczone (USDA) $/kg 0,72 0,80 0,87 0,87 1,02 1,03 0,97 0,95 -0,018 6
                       
                       
zboża (MRiRW)   2019/06 2019/07 2019/08 2019/09 2019/10 2019/11 2019/12 2019/13 t/t  
                       
pszenica kons. pln/t 866 852 840 835 828 827 834 0 6,753 5
pszenica pasz. pln/t 853 801 799 833 835 809 825 0 16,406 5
żyto kons. pln/t 729 728 723 717 718 713 718 0 4,771 5
żyto pasz. pln/t 733 726 727 735 716 729 703 0 -25,502 6
jęczmień kons. pln/t 817 831 782 785 834 839 834 0 -4,733 6
jęczmień pasz. pln/t 844 833 845 818 825 806 808 0 2,003 5
jęczmień brow. pln/t 896 872 870 864 867 870 863 0 -6,872 6
kukurydza pln/t 740 740 739 736 732 726 728 0 2,684 5
pszenżyto pln/t 788 784 776 762 781 780 785 0 4,657 5