IMG 3554 2  IMG 6019 filtered  Obraz 185  Obraz 133

        

Trzoda chlewna / zboża (2019/14)

tuczniki   2019/07 2019/08 2019/09 2019/10 2019/11 2019/12 2019/13 2019/14 t/t  
                       
Polska (MRiRW) pln/kg (wbc) kl E 5,42 5,43 5,46 5,48 5,55 5,80 6,31 0,00 0,506 5
Niemcy (VEZG) €/kg (wbc) 1,40 1,40 1,40 1,40 1,43 1,50 1,60 1,70 0,100 5
Dania (DANISH CROWN) DKK/kg (wbc) 8,50 8,50 8,50 8,50 8,70 8,90 8,95 9,60 0,650 5
Holandia (VION) €/kg (wbc) 1,39 1,43 1,43 1,43 1,43 1,47 1,55 1,66 0,110 5
Stany Zjednoczone (USDA) $/kg (wbc) 1,06 1,06 1,06 0,99 1,11 1,33 1,65 1,67 0,021 5
                       
                       
prosięta   2019/07 2019/08 2019/09 2019/10 2019/11 2019/12 2019/13 2019/14 t/t  
                       
Polska (MRiRW) pln/20kg 166,44 162,75 151,00 164,50 162,13 169,75 168,11 0,00 -1,640 6
Niemcy (VEZG) €/28kg 40,00 41,00 42,00 42,50 43,00 44,00 46,50 50,50 4,000 5
Dania (DANSKE SVINEPROD.) DKK/30kg 345,00 350,00 360,00 360,00 370,00 390,00 405,00 430,00 25,000 5
Holandia (VION) €/25kg 43,00 44,00 45,50 46,50 47,50 48,50 51,00 54,50 3,500 5
Stany Zjednoczone (USDA) $/18kg 69,03 69,58 69,12 68,65 69,65 70,05 79,30 86,96 7,660 5
                       
                       
maciory   2019/07 2019/08 2019/09 2019/10 2019/11 2019/12 2019/13 2019/14 t/t  
                       
Niemcy (VEZG) €/kg 0,95 0,95 0,95 0,98 1,01 1,06 1,15 1,25 0,100 5
Dania (DANISH CROWN) DKK/kg 5,10 5,10 5,10 5,10 5,10 5,50 5,70 6,10 0,400 5
Holandia (VION) €/kg 1,06 1,06 1,06 1,06 1,10 1,13 1,20 1,29 0,090 5
Stany Zjednoczone (USDA) $/kg 0,80 0,87 0,87 1,02 1,03 0,97 0,95 1,02 0,064 5
                       
                       
zboża (MRiRW)   2019/07 2019/08 2019/09 2019/10 2019/11 2019/12 2019/13 2019/14 t/t  
                       
pszenica kons. pln/t 852 840 835 828 827 834 820 0 -13,953 6
pszenica pasz. pln/t 801 799 833 835 809 825 819 0 -6,046 6
żyto kons. pln/t 728 723 717 718 713 718 712 0 -5,320 6
żyto pasz. pln/t 726 727 735 716 729 703 718 0 15,252 5
jęczmień kons. pln/t 831 782 785 834 839 834 832 0 -2,014 6
jęczmień pasz. pln/t 833 845 818 825 806 808 809 0 1,140 5
jęczmień brow. pln/t 872 870 864 867 870 863 815 0 -48,174 6
kukurydza pln/t 740 739 736 732 726 728 733 0 4,589 5
pszenżyto pln/t 784 776 762 781 780 785 781 0 -3,750 6