IMG 3554 2  IMG 6019 filtered  Obraz 185  Obraz 133

        

Trzoda chlewna / zboża (2019/19)

tuczniki   2019/12 2019/13 2019/14 2019/15 2019/16 2019/17 2019/18 2019/19 t/t  
                       
Polska (MRiRW) pln/kg (wbc) kl E 5,80 6,31 6,99 7,44 7,50 7,51 7,51 0,00 0,000 4
Niemcy (VEZG) €/kg (wbc) 1,50 1,60 1,70 1,73 1,73 1,73 1,73 1,76 0,030 5
Dania (DANISH CROWN) DKK/kg (wbc) 8,90 8,95 9,60 10,30 10,60 10,60 10,80 10,80 0,000 4
Holandia (VION) €/kg (wbc) 1,47 1,55 1,66 1,77 1,80 1,80 1,80 1,80 0,000 4
Stany Zjednoczone (USDA) $/kg (wbc) 1,33 1,65 1,67 1,67 1,70 1,79 1,77 1,74 -0,031 6
                       
                       
prosięta   2019/12 2019/13 2019/14 2019/15 2019/16 2019/17 2019/18 2019/19 t/t  
                       
Polska (MRiRW) pln/20kg 169,75 168,11 177,14 160,57 181,71 185,07 185,07 0,00 0,000 4
Niemcy (VEZG) €/28kg 44,00 46,50 50,50 56,50 58,50 60,00 61,00 62,00 1,000 5
Dania (DANSKE SVINEPROD.) DKK/30kg 390,00 405,00 430,00 470,00 490,00 490,00 500,00 500,00 0,000 4
Holandia (VION) €/25kg 48,50 51,00 54,50 59,00 62,00 63,50 64,00 64,00 0,000 4
Stany Zjednoczone (USDA) $/18kg 70,05 79,30 86,96 95,40 100,17 97,36 96,35 90,54 -5,810 6
                       
                       
maciory   2019/12 2019/13 2019/14 2019/15 2019/16 2019/17 2019/18 2019/19 t/t  
                       
Niemcy (VEZG) €/kg 1,06 1,15 1,25 1,28 1,28 1,28 1,28 1,32 0,040 5
Dania (DANISH CROWN) DKK/kg 5,50 5,70 6,10 7,10 7,60 7,60 8,10 8,10 0,000 4
Holandia (VION) €/kg 1,13 1,20 1,29 1,38 1,42 1,42 1,42 1,42 0,000 4
Stany Zjednoczone (USDA) $/kg 0,97 0,95 1,02 1,05 1,14 1,26 1,34 1,43 0,086 5
                       
                       
zboża (MRiRW)   2019/12 2019/13 2019/14 2019/15 2019/16 2019/17 2019/18 2019/19 t/t  
                       
pszenica kons. pln/t 834 820 804 804 817 814 814 0 0,000 4
pszenica pasz. pln/t 825 819 811 808 806 810 810 0 0,000 4
żyto kons. pln/t 718 712 700 710 710 714 714 0 0,000 4
żyto pasz. pln/t 703 718 717 726 722 714 714 0 0,000 4
jęczmień kons. pln/t 834 832 800 803 806 822 822 0 0,000 4
jęczmień pasz. pln/t 808 809 807 804 820 791 791 0 0,000 4
jęczmień brow. pln/t 863 815 845 853 812 821 821 0 0,000 4
kukurydza pln/t 728 733 731 713 718 718 718 0 0,000 4
pszenżyto pln/t 785 781 757 772 773 774 774 0 0,000 4