IMG 3554 2  IMG 6019 filtered  Obraz 185  Obraz 133

        

Trzoda chlewna / zboża (2019/20)

tuczniki   2019/13 2019/14 2019/15 2019/16 2019/17 2019/18 2019/19 2019/20 t/t   
                       
Polska (MRiRW) pln/kg (wbc) kl E 6,31 6,99 7,44 7,50 7,51 7,51 7,47 0,00 -0,035 6
Niemcy (VEZG) €/kg (wbc) 1,60 1,70 1,73 1,73 1,73 1,73 1,76 1,80 0,040 5
Dania (DANISH CROWN) DKK/kg (wbc) 8,95 9,60 10,30 10,60 10,60 10,80 10,80 11,10 0,300 5
Holandia (VION) €/kg (wbc) 1,55 1,66 1,77 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 0,000 4
Stany Zjednoczone (USDA) $/kg (wbc) 1,65 1,67 1,67 1,70 1,79 1,77 1,74 1,80 0,061 5
                       
                       
prosięta   2019/13 2019/14 2019/15 2019/16 2019/17 2019/18 2019/19 2019/20 t/t  
                       
Polska (MRiRW) pln/20kg 168,11 177,14 160,57 181,71 185,07 185,07 204,13 0,00 19,060 5
Niemcy (VEZG) €/28kg 46,50 50,50 56,50 58,50 60,00 61,00 62,00 63,00 1,000 5
Dania (DANSKE SVINEPROD.) DKK/30kg 405,00 430,00 470,00 490,00 490,00 500,00 500,00 510,00 10,000 5
Holandia (VION) €/25kg 51,00 54,50 59,00 62,00 63,50 64,00 64,00 64,00 0,000 4
Stany Zjednoczone (USDA) $/18kg 79,30 86,96 95,40 100,17 97,36 96,35 90,54 89,74 -0,800 6
                       
                       
maciory   2019/13 2019/14 2019/15 2019/16 2019/17 2019/18 2019/19 2019/20 t/t  
                       
Niemcy (VEZG) €/kg 1,15 1,25 1,28 1,28 1,28 1,28 1,32 1,35 0,030 5
Dania (DANISH CROWN) DKK/kg 5,70 6,10 7,10 7,60 7,60 8,10 8,10 8,60 0,500 5
Holandia (VION) €/kg 1,20 1,29 1,38 1,42 1,42 1,42 1,42 1,48 0,060 5
Stany Zjednoczone (USDA) $/kg 0,95 1,02 1,05 1,14 1,26 1,34 1,43 1,44 0,019 5
                       
                       
zboża (MRiRW)   2019/13 2019/14 2019/15 2019/16 2019/17 2019/18 2019/19 2019/20 t/t  
                       
pszenica kons. pln/t 820 804 804 817 814 814 801 0 -13,073 6
pszenica pasz. pln/t 819 811 808 806 810 810 804 0 -6,435 6
żyto kons. pln/t 712 700 710 710 714 714 710 0 -3,716 6
żyto pasz. pln/t 718 717 726 722 714 714 719 0 5,182 5
jęczmień kons. pln/t 832 800 803 806 822 822 822 0 -0,615 6
jęczmień pasz. pln/t 809 807 804 820 791 791 779 0 -11,615 6
jęczmień brow. pln/t 815 845 853 812 821 821 834 0 13,413 5
kukurydza pln/t 733 731 713 718 718 718 719 0 0,568 5
pszenżyto pln/t 781 757 772 773 774 774 774 0 -0,101 6