IMG 3554 2  IMG 6019 filtered  Obraz 185  Obraz 133

        

Trzoda chlewna / zboża (2019/21)

tuczniki   2019/14 2019/15 2019/16 2019/17 2019/18 2019/19 2019/20 2019/21 t/t  
                       
Polska (MRiRW) pln/kg (wbc) kl E 6,99 7,44 7,50 7,51 7,51 7,47 7,51 0,00 0,034 5
Niemcy (VEZG) €/kg (wbc) 1,70 1,73 1,73 1,73 1,73 1,76 1,80 1,80 0,000 4
Dania (DANISH CROWN) DKK/kg (wbc) 9,60 10,30 10,60 10,60 10,80 10,80 11,10 11,40 0,300 5
Holandia (VION) €/kg (wbc) 1,66 1,77 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,83 0,030 5
Stany Zjednoczone (USDA) $/kg (wbc) 1,67 1,67 1,70 1,79 1,77 1,74 1,80 1,78 -0,019 6
                       
                       
prosięta   2019/14 2019/15 2019/16 2019/17 2019/18 2019/19 2019/20 2019/21 t/t  
                       
Polska (MRiRW) pln/20kg 177,14 160,57 181,71 185,07 185,07 204,13 211,88 0,00 7,750 5
Niemcy (VEZG) €/28kg 50,50 56,50 58,50 60,00 61,00 62,00 63,00 64,00 1,000 5
Dania (DANSKE SVINEPROD.) DKK/30kg 430,00 470,00 490,00 490,00 500,00 500,00 510,00 520,00 10,000 5
Holandia (VION) €/25kg 54,50 59,00 62,00 63,50 64,00 64,00 64,00 0,00 -64,000 6
Stany Zjednoczone (USDA) $/18kg 86,96 95,40 100,17 97,36 96,35 90,54 89,74 82,06 -7,680 6
                       
                       
maciory   2019/14 2019/15 2019/16 2019/17 2019/18 2019/19 2019/20 2019/21 t/t  
                       
Niemcy (VEZG) €/kg 1,25 1,28 1,28 1,28 1,28 1,32 1,35 1,35 0,000 4
Dania (DANISH CROWN) DKK/kg 6,10 7,10 7,60 7,60 8,10 8,10 8,60 9,00 0,400 5
Holandia (VION) €/kg 1,29 1,38 1,42 1,42 1,42 1,42 1,48 0,00 -1,480 6
Stany Zjednoczone (USDA) $/kg 1,02 1,05 1,14 1,26 1,34 1,43 1,44 1,41 -0,034 6
                       
                       
zboża (MRiRW)   2019/14 2019/15 2019/16 2019/17 2019/18 2019/19 2019/20 2019/21 t/t  
                       
pszenica kons. pln/t 804 804 817 814 814 801 797 0 -4,392 6
pszenica pasz. pln/t 811 808 806 810 810 804 801 0 -2,798 6
żyto kons. pln/t 700 710 710 714 714 710 717 0 6,963 5
żyto pasz. pln/t 717 726 722 714 714 719 717 0 -1,952 6
jęczmień kons. pln/t 800 803 806 822 822 822 778 0 -43,885 6
jęczmień pasz. pln/t 807 804 820 791 791 779 799 0 19,661 5
jęczmień brow. pln/t 845 853 812 821 821 834 820 0 -14,498 6
kukurydza pln/t 731 713 718 718 718 719 713 0 -5,916 6
pszenżyto pln/t 757 772 773 774 774 774 775 0 1,606 5