Trzoda chlewna / zboża (2019/23)

tuczniki   2019/17 2019/18 2019/19 2019/20 2019/21 2019/22 2019/23 t/t  
                     
Polska (MRiRW) pln/kg (wbc) kl E 7,51 7,51 7,47 7,51 7,51 7,49 0,00 -0,026 6
Niemcy (VEZG) €/kg (wbc) 1,73 1,73 1,76 1,80 1,80 1,80 1,85 0,050 5
Dania (DANISH CROWN) DKK/kg (wbc) 10,60 10,80 10,80 11,10 11,40 11,40 11,40 0,000 4
Holandia (VION) €/kg (wbc) 1,80 1,80 1,80 1,80 1,83 1,83 1,83 0,000 4
Stany Zjednoczone (USDA) $/kg (wbc) 1,79 1,77 1,74 1,80 1,78 1,68 1,68 0,000 6
                     
                     
prosięta   2019/17 2019/18 2019/19 2019/20 2019/21 2019/22 2019/23 t/t  
                     
Polska (MRiRW) pln/20kg 185,07 185,07 204,13 211,88 214,14 214,17 0,00 0,030 5
Niemcy (VEZG) €/28kg 60,00 61,00 62,00 63,00 64,00 64,00 64,00 0,000 4
Dania (DANSKE SVINEPROD.) DKK/30kg 490,00 500,00 500,00 510,00 520,00 520,00 520,00 0,000 4
Holandia (VION) €/25kg 63,50 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00 0,000 4
Stany Zjednoczone (USDA) $/18kg 97,36 96,35 90,54 89,74 82,06 75,48 69,07 -6,410 6
                     
                     
maciory   2019/17 2019/18 2019/19 2019/20 2019/21 2019/22 2019/23 t/t  
                     
Niemcy (VEZG) €/kg 1,28 1,28 1,32 1,35 1,35 1,35 1,35 0,000 4
Dania (DANISH CROWN) DKK/kg 7,60 8,10 8,10 8,60 9,00 9,20 9,20 0,000 4
Holandia (VION) €/kg 1,42 1,42 1,42 1,48 1,48 1,48 1,48 0,000 4
Stany Zjednoczone (USDA) $/kg 1,26 1,34 1,43 1,44 1,41 1,31 1,21 -0,103 6
                     
                     
zboża (MRiRW)   2019/17 2019/18 2019/19 2019/20 2019/21 2019/22 2019/23 t/t  
                     
pszenica kons. pln/t 814 814 801 797 793 793 0 -0,100 6
pszenica pasz. pln/t 810 810 804 801 786 776 0 -9,496 6
żyto kons. pln/t 714 714 710 717 713 711 0 -1,609 6
żyto pasz. pln/t 714 714 719 717 716 712 0 -4,006 6
jęczmień kons. pln/t 822 822 822 778 778 774 0 -3,837 6
jęczmień pasz. pln/t 791 791 779 799 797 777 0 -19,728 6
jęczmień brow. pln/t 821 821 834 820 850 845 0 -4,423 6
kukurydza pln/t 718 718 719 713 705 705 0 0,022 5
pszenżyto pln/t 774 774 774 775 771 761 0 -10,205 6