IMG 3554 2  IMG 6019 filtered  Obraz 185  Obraz 133

        

Trzoda chlewna / zboża (2019/24)

tuczniki   2019/18 2019/19 2019/20 2019/21 2019/22 2019/23 2019/24 t/t  
                     
Polska (MRiRW) pln/kg (wbc) kl E 7,51 7,47 7,51 7,51 7,49 7,47 0,00 -0,023 6
Niemcy (VEZG) €/kg (wbc) 1,73 1,76 1,80 1,80 1,80 1,85 1,83 -0,020 6
Dania (DANISH CROWN) DKK/kg (wbc) 10,80 10,80 11,10 11,40 11,40 11,40 11,60 0,200 5
Holandia (VION) €/kg (wbc) 1,80 1,80 1,80 1,83 1,83 1,83 1,86 0,030 5
Stany Zjednoczone (USDA) $/kg (wbc) 1,77 1,74 1,80 1,78 1,68 1,68 1,68 -0,007 6
                     
                     
prosięta   2019/18 2019/19 2019/20 2019/21 2019/22 2019/23 2019/24 t/t  
                     
Polska (MRiRW) pln/20kg 185,07 204,13 211,88 214,14 214,17 222,75 0,00 8,580 5
Niemcy (VEZG) €/28kg 61,00 62,00 63,00 64,00 64,00 64,00 64,00 0,000 4
Dania (DANSKE SVINEPROD.) DKK/30kg 500,00 500,00 510,00 520,00 520,00 520,00 520,00 0,000 4
Holandia (VION) €/25kg 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00 0,000 4
Stany Zjednoczone (USDA) $/18kg 96,35 90,54 89,74 82,06 75,48 69,07 63,36 -5,710 6
                     
                     
maciory   2019/18 2019/19 2019/20 2019/21 2019/22 2019/23 2019/24 t/t  
                     
Niemcy (VEZG) €/kg 1,28 1,32 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 0,000 4
Dania (DANISH CROWN) DKK/kg 8,10 8,10 8,60 9,00 9,20 9,20 9,20 0,000 4
Holandia (VION) €/kg 1,42 1,42 1,48 1,48 1,48 1,48 1,53 0,050 5
Stany Zjednoczone (USDA) $/kg 1,34 1,43 1,44 1,41 1,31 1,21 1,09 -0,116 6
                     
                     
zboża (MRiRW)   2019/18 2019/19 2019/20 2019/21 2019/22 2019/23 2019/24 t/t  
                     
pszenica kons. pln/t 814 801 797 793 793 774 0 -18,898 6
pszenica pasz. pln/t 810 804 801 786 776 771 0 -5,028 6
żyto kons. pln/t 714 710 717 713 711 707 0 -4,446 6
żyto pasz. pln/t 714 719 717 716 712 713 0 0,968 5
jęczmień kons. pln/t 822 822 778 778 774 732 0 -42,026 6
jęczmień pasz. pln/t 791 779 799 797 777 772 0 -4,593 6
jęczmień brow. pln/t 821 834 820 850 845 827 0 -18,182 6
kukurydza pln/t 718 719 713 705 705 700 0 -4,925 6
pszenżyto pln/t 774 774 775 771 761 756 0 -4,635 6