IMG 3554 2  IMG 6019 filtered  Obraz 185  Obraz 133

        

Trzoda chlewna / zboża (2019/26)

tuczniki   2019/19 2019/20 2019/21 2019/22 2019/23 2019/24 2019/25 2019/26 t/t  
                       
Polska (MRiRW) pln/kg (wbc) kl E 7,47 7,51 7,51 7,49 7,47 7,50 7,40 0,00 -0,101 6
Niemcy (VEZG) €/kg (wbc) 1,76 1,80 1,80 1,80 1,85 1,83 1,83 1,83 0,000 4
Dania (DANISH CROWN) DKK/kg (wbc) 10,80 11,10 11,40 11,40 11,40 11,60 11,80 11,80 0,000 4
Holandia (VION) €/kg (wbc) 1,80 1,80 1,83 1,83 1,83 1,86 1,86 1,86 0,000 4
Stany Zjednoczone (USDA) $/kg (wbc) 1,74 1,80 1,78 1,68 1,68 1,68 1,67 1,56 -0,110 6
                       
                       
prosięta   2019/19 2019/20 2019/21 2019/22 2019/23 2019/24 2019/25 2019/26 t/t  
                       
Polska (MRiRW) pln/20kg 204,13 211,88 214,14 214,17 222,75 198,00 200,50 0,00 2,500 5
Niemcy (VEZG) €/28kg 62,00 63,00 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00 0,000 4
Dania (DANSKE SVINEPROD.) DKK/30kg 500,00 510,00 520,00 520,00 520,00 520,00 520,00 520,00 0,000 4
Holandia (VION) €/25kg 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00 62,00 0,000 4
Stany Zjednoczone (USDA) $/18kg 90,54 89,74 82,06 75,48 69,07 63,36 62,99 54,04 -0,370 6
                       
                       
maciory   2019/19 2019/20 2019/21 2019/22 2019/23 2019/24 2019/25 2019/26 t/t  
                       
Niemcy (VEZG) €/kg 1,32 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,37 1,37 0,000 4
Dania (DANISH CROWN) DKK/kg 8,10 8,60 9,00 9,20 9,20 9,20 9,20 9,20 0,000 4
Holandia (VION) €/kg 1,42 1,48 1,48 1,48 1,48 1,53 1,53 1,53 0,000 4
Stany Zjednoczone (USDA) $/kg 1,43 1,44 1,41 1,31 1,21 1,09 1,05 0,88 -0,176 6
                       
                       
zboża (MRiRW)   2019/19 2019/20 2019/21 2019/22 2019/23 2019/24 2019/25 2019/26 t/t  
                       
pszenica kons. pln/t 801 797 793 793 774 769 761 0 -8,096 6
pszenica pasz. pln/t 804 801 786 776 771 765 761 0 -3,704 6
żyto kons. pln/t 710 717 713 711 707 698 676 0 -22,195 6
żyto pasz. pln/t 719 717 716 712 713 712 708 0 -4,787 6
jęczmień kons. pln/t 822 778 778 774 732 732 731 0 -1,285 6
jęczmień pasz. pln/t 779 799 797 777 772 785 780 0 -4,705 6
jęczmień brow. pln/t 834 820 850 845 827 840 826 0 -14,756 6
kukurydza pln/t 719 713 705 705 700 699 697 0 -1,751 6
pszenżyto pln/t 774 775 771 761 756 725 736 0 10,847 5