IMG 3554 2  IMG 6019 filtered  Obraz 185  Obraz 133

        

Trzoda chlewna / zboża (2019/27)

tuczniki   2019/20 2019/21 2019/22 2019/23 2019/24 2019/25 2019/26 2019/27 t/t  
                       
Polska (MRiRW) pln/kg (wbc) kl E 7,51 7,51 7,49 7,47 7,50 7,40 7,39 0,00 -0,007 6
Niemcy (VEZG) €/kg (wbc) 1,80 1,80 1,80 1,85 1,83 1,83 1,83 1,83 0,000 4
Dania (DANISH CROWN) DKK/kg (wbc) 11,10 11,40 11,40 11,40 11,60 11,80 11,80 11,80 0,000 4
Holandia (VION) €/kg (wbc) 1,80 1,83 1,83 1,83 1,86 1,86 1,86 1,86 0,000 4
Stany Zjednoczone (USDA) $/kg (wbc) 1,80 1,78 1,68 1,68 1,68 1,67 1,56 1,48 -0,077 6
                       
                       
prosięta   2019/20 2019/21 2019/22 2019/23 2019/24 2019/25 2019/26 2019/27 t/t  
                       
Polska (MRiRW) pln/20kg 211,88 214,14 214,17 222,75 198,00 200,50 213,50 0,00 13,000 5
Niemcy (VEZG) €/28kg 63,00 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00 0,000 4
Dania (DANSKE SVINEPROD.) DKK/30kg 510,00 520,00 520,00 520,00 520,00 520,00 520,00 520,00 0,000 4
Holandia (VION) €/25kg 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00 62,00 59,50 -2,000 6
Stany Zjednoczone (USDA) $/18kg 89,74 82,06 75,48 69,07 63,36 62,99 54,04 53,57 -8,950 6
                       
                       
maciory   2019/20 2019/21 2019/22 2019/23 2019/24 2019/25 2019/26 2019/27 t/t  
                       
Niemcy (VEZG) €/kg 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,37 1,37 1,37 0,000 4
Dania (DANISH CROWN) DKK/kg 8,60 9,00 9,20 9,20 9,20 9,20 9,20 9,00 -0,200 6
Holandia (VION) €/kg 1,48 1,48 1,48 1,48 1,53 1,53 1,53 1,53 0,000 4
Stany Zjednoczone (USDA) $/kg 1,44 1,41 1,31 1,21 1,09 1,05 0,88 0,86 -0,013 6
                       
                       
zboża (MRiRW)   2019/20 2019/21 2019/22 2019/23 2019/24 2019/25 2019/26 2019/27 t/t  
                       
pszenica kons. pln/t 797 793 793 774 769 761 766 0 5,343 5
pszenica pasz. pln/t 801 786 776 771 765 761 751 0 -10,476 6
żyto kons. pln/t 717 713 711 707 698 676 659 0 -16,909 6
żyto pasz. pln/t 717 716 712 713 712 708 711 0 3,444 5
jęczmień kons. pln/t 778 778 774 732 732 731 655 0 -75,543 6
jęczmień pasz. pln/t 799 797 777 772 785 780 722 0 -58,712 6
jęczmień brow. pln/t 820 850 845 827 840 826 876 0 50,165 5
kukurydza pln/t 713 705 705 700 699 697 699 0 1,790 5
pszenżyto pln/t 775 771 761 756 725 736 749 0 13,719 5