IMG 3554 2  IMG 6019 filtered  Obraz 185  Obraz 133

        

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru świń

Trwają prace legislacyjne nad projektem rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru świń. Przedmiotowy projekt rozporządzenia wdroży do polskiego porządku prawnego postanowienia nowej decyzji wykonawczej Komisji w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich i uchylającej decyzję wykonawczą Komisji 2014/178/EU. Projekt decyzji uzyskał pozytywną opinię państw członkowskich w dniu 23 września 2014 r., a obecnie czeka na przyjęcie, notyfikację i publikację w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W dniu 19 września 2014 r. projekt ww. rozporządzenia MRiRW został skierowany do konsultacji wewnątrzresortowych, a obecnie jest przygotowywany do rozpatrzenia przez kierownictwo resortu.

Projekt decyzji Komisji ogranicza strefę ochronną poprzez zdjęcie restrykcji z dwóch gmin w powiecie suwalskim tj. gminy Jeleniewo i Wiżajny. (Informacja MRiRW)