IMG 3554 2  IMG 6019 filtered  Obraz 185  Obraz 133

        

Program mający na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie

Trwają prace nad zmianą „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie", realizowanym w bieżącym roku w związku z poszerzeniem katalogu działań i środków przewidzianych do współfinansowania przez KE. Równocześnie prowadzone są uzgodnienia Głównego Lekarza Weterynarii z Komisją Europejską nad analogicznym programem przewidzianym do realizacji na rok 2015 r.