IMG 3554 2  IMG 6019 filtered  Obraz 185  Obraz 133

        

Projekt ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

Projekt „Ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego" dotyczy dopłat bezpośrednich w latach 2015-2015. Polska na WPR otrzyma 32,09 mld Euro, z czego 23,5 mld Euro to środki na płatności bezpośrednie. Wspierane mają być gospodarstwa małe i średnie. Na duże gospodarstwa został nałożony limit dopłat do 150 tys. Euro, co oznacza, że redukcja jednolitych płatności obszarowych (JPO) osiągnie 100%.
MRiRW szacuje, że redukcja JPO dotknie 150 gospodarstw, które posiadają ponad 1400 ha. Kwota, która nie zostanie wskutek redukcji przekazana dużym gospodarstwom w wysokości ok 20 mil Euro rocznie, zasili budżet PROW.

Projekt po konsultacjach społecznych, które trwały do końca lipca br. został przekazany do Komisji Europejskiej. MRiRW uwzględniło głównie uwagi organizacji reprezentujących interesy małych rolników. Limit 150 tys. Euro, pozbawiający równych szans na rozwój dużych gospodarstw, wprowadzono niespodziewanie i w ostatniej chwili w art. 19 ust.1 ustawy. Powołano się na zapisy rozporządzenia PE i Rady nr 1307/2013 art. 13, który mówi o redukcji płatności bezpośrednich za dany rok kalendarzowy o co najmniej 5% w odniesieniu do kwoty 150 tys. Euro. MRiRW wyłącznie na podstawie ustaleń krajowych przyjęło redukcję na poziomie 100%.

Ustawa uderza w najbardziej towarowe i rozwojowe gospodarstwa rolne, działające często w bardzo kosztownych i potrzebnych dziedzinach takich ja nasiennictwo i hodowla zarodowa. Ograniczono też dostęp tych gospodarstw do środków PROW, którego budżet zasilą środki pochodzące z redukcji płatności JPO. Ustawa naszym zdaniem jest niesprawiedliwa społecznie i narusza konstytucyjną zasadę równości podmiotów gospodarczych. Biorąc pod uwagę kalendarz wyborczy można odnieść wrażenie, że jest to działanie polityczne, które ma na celu zagwarantowanie sukcesu wyborczego autorom projektu.

pobierz projekt ustawy >

pobierz rozporządzenia PE i Rady 1307/2013 >