IMG 3554 2  IMG 6019 filtered  Obraz 185  Obraz 133

        

Projekt ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego

Projekt „Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego" w założeniu ma bronić polskich rolników przez otwarciem w 2016 rynku ziemi dla cudzoziemców z UE, w praktyce znacznie ograniczy swobodny obrót ziemią rolną. Projekt pozostawia definicje gospodarstwa rodzinnego, rolnika indywidualnego oraz utrzymuje maksymalną powierzchnię gospodarstwa rodzinnego 300ha. Wprowadza pojęcie „normy obszarowej użytków rolnych", która będzie określana drogą rozporządzenia ministra w zależności od bieżących potrzeb politycznych. Zakłada utworzenie rejestru nieruchomości rolnych i nadaje ANR rolę pośrednika przy sprzedaży gruntów rolnych. Transakcje, które zostaną zawarte bez pośrednictwa ANR będą nieważne z mocy prawa.

Mechanizm pośrednictwa zakłada, że ANR będzie oferować w imieniu sprzedającego grunty o uzgodnionej cenie. ANR w pierwszej kolejności zwróci się do izby rolniczej o podanie wykazu rolników zainteresowanych nabyciem nieruchomości i zorganizuje przetarg. Gdy postępowanie przetargowe nie wyłoni nabywcy wówczas sprzedający będzie miał rok czasu na zbycie nieruchomości bez pośrednictwa ANR. Gdyby jednak przetarg zakończył się transakcją przeniesienia nieruchomości, a cena byłaby wyższa niż wcześniej podana przez sprzedającego, ANR zatrzyma połowę nadwyżki.

Projekt zakłada również, że wszystkie przetargi na nieruchomości rolne Skarbu Państwa będą zbywane w drodze przetargu ograniczonego. Z przetargów zostaną wyłączone osoby, które nabyły już z zasobu ANR 300 ha.

W praktyce projekt likwiduje swobodę obrotu ziemią rolną, i może doprowadzić do chaosu cenowego na rynku. Ze względu na pośrednictwo ANR oraz przedłużające się procedury sprzedaży istnieje możliwość całkowitego zablokowania niektórych transakcji. Ustawa w naszej ocenie narusza istotę prawa własności, której kluczowym elementem jest uprawnienie do nieograniczonego dysponowania swoją rzeczą.

pobierz projekt ustawy >