IMG 3554 2  IMG 6019 filtered  Obraz 185  Obraz 133

        

Protokół z dyskusji w Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat ustawy o dzierżawie rolnej

Posłowie z różnych opcji politycznych zebrani na posiedzeniu Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 18 grudnia 2014 uznali, że taka inicjatywa związana z ustawą o dzierżawie rolnej jest potrzebna. Celem ustawy jest poprawa struktury agrarnej polskiego rolnictwa. Projekt ustawy dotyczy wyłącznie dzierżaw zawieranych w obrocie prywatnym. Z projektu wyłączone są grunty będące w zasobach ANR. Niektórzy posłowie zwrócili uwagę, że kwestia ziemi państwowej również powinna być regulowana tą ustawą.

Padały głosy z sali, że Skarb Państwa nie powinien być zainteresowany pozbywaniem się własności gruntów rolnych, które obecnie stanowią 10% wszystkich gruntów rolnych w Polsce, gdyż stanowi to skuteczne zabezpieczenie przed wykupem ziemi przez obcokrajowców po 2016 roku.

Niewiele czasu zostało zatem posłom do uchwalenia tej ustawy. Przepływ ziemi powinien być do tych, którzy będą ją lepiej wykorzystywali i nie musi się to wiązać ze zmianą właściciela. Zmiany struktury gospodarowania można dokonać o wiele szybciej niż zmiany struktury właścicielskiej.

Istnieje jednak poważna obawa, czy Sejm zdąży uchwalić ustawę przed końcem 2015 roku. Aby tak się stało ustawa powinna być poprawiona i wyniesienia pod obrady Sejmu do lipca br. tak, aby parlament mógł ją dalej procedować i uchwalić na jesieni.

pobierz protokół z posiedzenia Komisji >