IMG 3554 2  IMG 6019 filtered  Obraz 185  Obraz 133

        

Do Sejmu wpłynął projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo łowieckie

W dniu 25 lutego 2015 do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo łowieckie.

Celem tego projektu, oprócz wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego, jest określenie w ustawie zasad wykonywania polowania, wprowadzenie mechanizmów wzmacniających nadzór ministra właściwego do spraw środowiska nad Polskim Związkiem Łowieckim oraz dyscyplinujących dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich w zakresie wykonywania rocznych planów łowieckich i zapewniających wypłatę odszkodowań za szkody łowieckie w przypadku nierealizowania tego obowiązku przez koła łowieckie oraz umożliwiających ministrowi właściwemu do spraw środowiska określanie poziomów pozyskania zwierzyny. W dniu 3 marca projekt został skierowany do pierwszego czytania w komisjach.

Planowane zmiany nie mają charakteru działań interwencyjnych i nie uwzględniają potrzeby zdecydowanej walki z ASF. Stanowią raczej wieloletnią wizję łowiectwa, która i tak powinna być realizowana, gdyby w Polsce wirusa ASF nie było. No bo przecież populacja dzików rośnie i wymyka się spod kontroli, a szkody łowieckie są coraz większe. Ale przecież stopniowej redukcji dzików rozpisanej na lata nie można uznać za skuteczną metodę zwalczania ASF u dzików.

pobierz projekt ustawy >