IMG 3554 2  IMG 6019 filtered  Obraz 185  Obraz 133

        

Konkluzje BAT - prace końcowe

Otrzymaliśmy z ministerstwa środowiska dokumenty przygotowane w języku angielskim przez EIPPCB na ostatnie spotkanie Technicznej Grupy Roboczej ds chowu lub hodowli drobiu lub świń, które odbędzie w dniach 17-21 listopada w Sewilli. Ministerstwo prosi o przekazanie uwag do 31 października.

Jak tylko będzie dostępne tłumaczenie dokumentów na język polski, zostanie ono zamieszczone na naszej stronie.

pobierz dokument BREF >                       pobierz Konkluzje BAT >