IMG 3554 2  IMG 6019 filtered  Obraz 185  Obraz 133

        

Konkluzje BAT - system zarządzania środowiskiem

Nowością w proponowanych regulacjach (Konkluzje BAT) jest wprowadzenie systemu zarządzania środowiskiem (SZŚ), który obejmuje:

 1. Zobowiązanie zarządu do działań na rzecz ochrony środowiska
 2. Definicję polityki środowiskowej obejmującej ciągłe doskonalenie działań na rzecz ochrony środowiska
 3. Planowanie, ustalenie niezbędnych procedur, celów w powiązaniu z planami finansowymi i inwestycjami
 4. Wprowadzenie procedur, które powinny zwracać szczególną uwagę na:
  1. Właściwe struktury organizacyjne i odpowiedzialność pracowników za ochronę środowiska
  2. Szkolenia, świadomość i kompetencje pracowników
  3. Sposób komunikacji w firmie
  4. Zaangażowanie pracowników w działania na rzecz ochrony środowiska
  5. Dokumentację z procedurami oraz monitoringiem
  6. Programy utrzymywania instalacji w ruchu
  7. Przygotowanie procedur na wypadek awarii
  8. Monitorowanie zgodności procedur z przepisami prawa
  9. Monitorowanie skuteczności ustalonych procedur oraz wprowadzanie odpowiednich korekt
  10. Śledzenie rozwoju nowych technologii środowiskowych
  11. Branie pod uwagę wpływu na środowisko ewentualnego zaprzestania działalności danej instalacji już na etapie jej projektowania oraz w trakcie eksploatacji
  12. Wprowadzenie porównania sektorowego dla różnych technik służących ochronie środowiska
  13. Wprowadzenie zarządzania hałasem
  14. Wprowadzenie zarządzania odorem

Zakres i uszczegółowienie SZŚ będzie zależał od skali i kompleksowości gospodarstwa, a także wpływu na środowisko naturalne.

SZŚ może być certyfikowany lub bez certyfikatu zewnętrznej firmy audytorskiej.