IMG 3554 2  IMG 6019 filtered  Obraz 185  Obraz 133

        

Prawo obowiązujące UE

 

   
  • Rozporządzenie PE i Rady 1308/2013 ustanawiająxce wspólną organizację rynków rolnych 
  • Rozporządzenie PE i Rady 1307/2013 ustanawiające przepisy dotyczące płatności bezpośrednich
Ochrona zwierząt

 

  • Dyrektywa Rady 98/58/WE z dnia 20 lipca 1998 r. dotycząca ochrony zwierząt hodowlanych
  •  Dyrektywa Rady 2008/120/WE z dnia 18 grudnia 2008 r. ustanawiająca minimalne normy ochrony świń
Ochrona środowiska  
  • Konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu lub świń