IMG 3554 2  IMG 6019 filtered  Obraz 185  Obraz 133

        

Nie dla ferm trzody chlewnej?

Spis treści

Nie dla ferm - okładka edytowany-1

 

 WARSZAWA luty 2014 Wydanie drugie (poprawione)

MATERIAŁ OPOPRACOWANY PRZEZ: KRAJOWY ZWIĄZEK PRACODAWCÓW – PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ

ul. Polna 40; 00-635 Warszawa
Biuro: Warszawa, Al. KEN 11 lok. 150
tel. +48 604 905 333
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.kzp-ptch.pl

 

 

 

 

 

Spis treści

PRZEDMOWA DO WYDANIA II 3
1. WPROWADZENIE 9
2. SPOŁECZEŃSTWO I EKONOMIA 13


2.1 Duże fermy trzody chlewnej w Polsce są zjawiskiem nowym, obcym, wynikającym wyłącznie z inwazji kapitału zagranicznego. 13
2.2 Duże fermy konkurując z gospodarstwami rolników indywidualnych pozbawiają tych ostatnich możliwości egzystencji – poprzez odbieranie im rynków zbytu. 15
2.3 Duże fermy powodują wzrost bezrobocia na wsi. 16
2.4 Polsce grozi zmonopolizowanie produkcji trzody chlewnej przez wielkich fermowych hodowców, którzy dążą do wyeliminowania z rynku gospodarstw rodzinnych. 17


3. ŚRODOWISKO NATURALNE I EKOLOGIA 21


3.1 Fermy produkują bardzo duże ilości niebezpiecznych ścieków – gnojowicy, która zatruwa środowisko naturalne. 21
3.2 W gnojowicy znajdują się niebezpieczne bakterie i wirusy powodujące skażenie mikrobiologiczne środowiska. 23
3.3 W gnojowicy znajdują się metale ciężkie powodujące skażenie środowiska. 23
3.4 Fermy przechowują gnojowicę w tzw. lagunach – zwykłych zagłębieniach w ziemi. Gnojowica z lagun przenika swobodnie do wód gruntowych powodując ich skażenie. 25
3.5 Gnojowica, przed jej wywiezieniem na pole, powinna być poddana kilkumiesięcznemu procesowi „dojrzewania", podczas którego zmienia się jej skład chemiczny. Fermy tymczasem często wywożą na pola „świeżą" gnojowicę, która powoduje skażenie środowiska. 26
3.6 W krajach rozwiniętych istnieje obowiązek przykrywania zbiorników na gnojowicę szczelnymi, sztywnymi pokrywami, podczas gdy zbiorniki przy polskich fermach są w przeważającej większości otwarte. 27
3.7 Zarówno z budynków fermowych jak i zbiorników na gnojowicę wydobywają się do atmosfery niezwykle szkodliwe gazy – amoniak, siarkowodór, także duże ilości dwutlenku węgla. 31
3.8 Fermy Trzody Chlewnej powodują niezwykle uciążliwy smród. W innych krajach uciążliwość odorowa takich obiektów jest normowana i podlega badaniu, jedynie w Polsce „norma na smród" nie istnieje. 32
3.9 Polskie prawo ochrony środowiska jest dla obiektów fermowych bardzo mało restrykcyjne a istniejące przepisy nie są przestrzegane. 33
3.10 Fermy trzody chlewnej stanowią znacznie większe zagrożenie dla środowiska naturalnego niż gospodarstwa indywidualne i powodują jego większe zanieczyszczenie. 38


4. BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI 40


4.1 W celu przyspieszenia tuczu zwierzętom w paszy podaje się hormony wzrostu - substancje te przedostają się do mięsa zagrażając zdrowiu konsumentów. 40
4.2 W czasie produkcji hormony podaje się iniekcyjnie (w zastrzykach) – one również przedostają się do mięsa. 42
4.3 Podawanie niezwykle dużych dawek antybiotyków powoduje powstawanie odpornych na nie mikroorganizmów. Spożywanie mięsa takich zwierząt powodować może nieskuteczność terapii antybiotykowej u ludzi. 43
4.4 W produkcji pasz stosuje się organizmy genetycznie zmodyfikowane (GMO). Ich użycie może prowadzić do powstania szkodliwych substancji, wywoływać raka i inne groźne choroby. 46
4.5 Rasy zwierząt utrzymywane na fermach są poddane genetycznym modyfikacjom. Mięso takich zwierząt ma nieznane właściwości i może być niebezpieczne. 47


5. DOBROSTAN ZWIERZĄT 48


5.1 Fermy utrzymują zwierzęta w niehumanitarnych warunkach: w małych klatkach, bez możliwości ruchu, często uniemożliwiając im nawet obrócenie się. 48
5.2 Zwierzęta na fermach poddaje się okrutnym zabiegom: kastracji, obcinania ogonów i zębów. 49


6. LITERATURA: 50
7. WYKAZ ELEMENTÓW GRAFICZNYCH: 51
8. SPIS TREŚCI: 52