IMG 3554 2  IMG 6019 filtered  Obraz 185  Obraz 133

        

Bioasekuracja świń i ochrona fermy trzody chlewnej

biosaekuracja okladka

Jednym z najważniejszych elementów zabezpieczenia stad przed zakażeniem jest bioasekuracja, dlatego KZP-PTCH opublikował polską wersję broszury pt. „Bioasekuracja świń i ochrona fermy trzody chlewnej". Autorami broszury są: prof. Donald G. Levis z Uniwersytetu w Nebrasce Departament of Animal Science oraz Rodney B. Baker - Senior Clinician, Weterynary Diagnostics and Production Animal Medicine, Iowa State University.

Środki bioasekuracji, które są wprowadzane na fermach mogą różnić się ze względu na geograficzne położenie obiektów inwentarskich, sąsiedztwo innych ferm trzody chlewnej, status epizootyczny (przyczyny, rozprzestrzenianie się oraz kontrolowanie przebiegu choroby w stadzie), rodzaj działalności produkcyjnej, technologie wykorzystywane do produkcji oraz fakt, czy osoby z zewnątrz są zatrudnione na fermie. Opracowanie oraz wdrożenie programu bioasekuracji stanowi ważny komponent programów dotyczących bezpieczeństwa żywności przygotowywanych na poszczególnych fermach, zapewnia większą akceptację konsumentów ze względu na jakość i bezpieczeństwo żywności, zdrowsze zwierzęta to lepszy dobrostan oraz zwiększona wydajność i opłacalność dla producentów. Ponadto klienci supermarketów oraz konsumenci mięsa wieprzowego oczekują od producentów, iż będą stosować mniej leków w procesie produkcji.

Niniejsze opracowanie jest wyjątkowe, bowiem obejmuje wszystkie aspekty związane z zasadami bioasekuracji i stanowi gotową bazę informacji (podaną w przystępny sposób) dla osób związanych z produkcją i przetwórstwem trzody chlewnej.

W związku z zagrożeniami związanymi z potwierdzonymi ogniskami PEDv na Ukrainie oraz rozprzestrzeniającym się wirusem ASF zarówno w Polsce jak i u naszych wschodnich sąsiadów, gorąco zachęcamy do pobrania broszury z naszej strony i zapoznania się z tą publikacją.

pobierz broszurę >