IMG 3554 2  IMG 6019 filtered  Obraz 185  Obraz 133

        

Certyfikacja produkcji pierwotnej - niemiecki QS, światowy Global GAP, brytyjski Red Tractor

Polska to kraj rolniczy, przed którym stoi ogromna szansa bycia konkurencyjnym na rynkach międzynarodowych. Zaistnienie tam oraz trwały wzrost wiąże się nie tylko z wysoką jakością, optymalnymi kosztami produkcji, ale również z udowodnieniem przyszłym klientom, że wszelkie procesy zarówno hodowlane jaki i środowiskowe prowadzone są w warunkach ustalonych z poszanowaniem dobrostanu zwierząt, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz środowiska naturalnego.

Certyfikacja produkcji pierwotnej w obszarze hodowli świń to w Polsce jeszcze ciągle temat nowy. Niewiele firm decyduje się na ten krok. Z doświadczenia powiem, że z reguły proces ten wymuszony jest wymaganiami klienta. Co to dokładnie oznacza i km jest ów tajemniczy klient? Można odpowiedzieć sobie dwojako na tak postawione pytanie. Klient to osoba kupująca coś w sklepie albo szerzej Klient to ktoś kto kupuję od nas usługę. Ta druga definicja jest mi zdecydowanie bliższa, dlatego że wpisuje się w nią filozofia zrównoważonego rozwoju. U wysoce świadomych społeczeństw często pierwszym wyborem wcale nie jest cena usługi ale zapewnienie że usługa ta została zrealizowana w poszanowaniu praw człowieka, dobrostanu zwierząt oraz w warunkach ekologicznych. Jesteśmy w stanie zapłacić więcej za produkcję zrównoważoną, co znajduje swój wyraz w powszechnej certyfikacji hodowli brytyjskiej organizacji non profit Red Tractor, Niemieckiego QS Quality Scheme for Food czy systemu o zasięgu światowym Global GAP. Systemy te nie powstały by bez bezpośredniego wsparcia ze strony producentów pasz, hodowców jak i zakładów przetwórczych oraz sieci handlowych. Jak widzimy wpisują się one w wysoce wyspecjalizowany łańcuch dostawców – można powiedzieć od pola do stołu oraz doskonale łączą z systemami BRC czy IFS, bez których dzisiaj nie możliwe jest prowadzenie sprzedaży do sieci handlowych. Każdy z tych systemów kładzie nacisk na samokontrolę oraz spełnienie wymagań prawa. Wewnętrzne audyty prowadzone w ramach systemu służą potwierdzeniu wdrożonych standardów, a filozofia ciągłego doskonalenia oparta na PDCA* koryguje ewentualne odchylenia od pożądanego przebiegu procesu. Identyfikowalność na każdym etapie prowadzonej produkcji to wymóg obligatoryjny, który musi być spełniony oraz potwierdzony okresowymi testami wycofania produktu. W efekcie wszystkie procesy mają na celu wyprodukowanie wyspecyfikowanego materiału w tym przypadku tucznika o określonych cechach oraz bezpieczne dostarczenie go do zakładu produkcyjnego.

Istotną cechą wymienionych systemów jest koncentracja na zarządzaniu kryzysowym. W dobie Internetu i szybkiego obiegu informacji warto zabezpieczać się od negatywnych skutków sytuacji kryzysowych. Takowe zawsze mają duży wpływ na destabilizację pracy organizacji i mogą przyczyniać się do sytuacji, w której dalsze istnienie firmy jest niemożliwe. Działania antykryzysowe wykorzystują szybką diagnozę w oparciu o dokumentację systemową, wdrożone standardy oraz raporty z audytów jednostek certyfikujących.

Certyfikacja produkcji pierwotnej w obszarze trzody chlewnej to ciągle w Polsce nowość. Jednak firmy, które dostarczają swoje produkty w łańcuchu dostaw dla dużych sieci wiedzą, że to ważny aspekt prowadzenia biznesu. Mocno wierzę, że certyfikacja produkcji pierwotnej za kilka lat osiągnie w Polsce bardzo wysoki poziom. Będzie też elementem walki konkurencyjnej oraz narzędziem porządkującym polski rynek.

*PDCA plan do check act - cykl Deminga związany z ciągłym doskonaleniem procesów

Autor: Piotr Pilarski - ekspert KZP-PTCH