IMG 3554 2  IMG 6019 filtered  Obraz 185  Obraz 133

        

Projekt „Programu rozwoju głównych rynków rolnych w Polsce na lata 2016-2020”

Do 15 września 2016 roku trwać będą konsultacje społeczne przygotowanego przez resort rolnictwa projektu „Programu rozwoju głównych rynków rolnych w Polsce na lata 2016-2020”.
Celem programu jest wypracowanie koncepcji długofalowego rozwoju krajowego sektora rolno-żywnościowego.

pobierz Program MRiRW >