IMG 3554 2  IMG 6019 filtered  Obraz 185  Obraz 133

        

Raport z działalnosci Agencji Nieruchomosci Rolnych na Zasobie Własnosci Rolnej Skarbu Panstwa w 2016 roku

Niniejszy Raport z działalnosci Agencji Nieruchomosci Rolnych na Zasobie Własnosci Rolnej Skarbu Panstwa w 2016 roku, zwany dalej Raportem, jest sprawozdaniem z wykonania przez Agencje zadan w zakresie gospodarowania mieniem Zasobu Własnosci Rolnej Skarbu Panstwa (okreslanym dalej, jako Zasób), zawartych w w/w ustawie, a take w innych przepisach i dokumentach, wyznaczajacych kierunki i zakres działania Agencji na rzecz prywatyzacji mienia rolnego Skarbu Panstwa oraz realizacji załoen polityki społeczno-gospodarczej panstwa, zwłaszcza na rzecz wsi, rolnictwa i gospodarki żywnosciowej.

pobierz raport ANR >