IMG 3554 2  IMG 6019 filtered  Obraz 185  Obraz 133

        

Wprowadzanie świń PIC do stada

 Rekomendacje PIC Polska logo PIC

Jednym z ważniejszych warunków poprawy efektywności produkcji stad towarowych jest sposób wprowadzania do fermy wysoko wartościowych pod względem genetycznym oraz zdrowotnym loszek i knurków hodowlanych. Właściwa adaptacja oraz integracja ze świniami stada przyjmującego ma ogromny wpływ na zdrowotność oraz produkcyjność zwierząt nowo wprowadzanych.

Realizacja programu integracji zwierząt hodowlanych ze świniami konwencjonalnymi ma na celu z jednej strony ochronę stada przyjmującego przed ewentualnym zawleczeniem groźnych chorób, z drugiej zaś aklimatyzację zwierząt zakupionych do patogenów bakteryjnych lub wirusowych obecnych w stadzie jak również pozwala na odpowiednią organizację sektora rozrodu.

Kardynalnym błędem jest, kiedy loszki i/lub knurki o wysokim statusie zdrowotnym tj. pochodzące ze stad wolnych od mykoplazmowego zapalenia płuc, pleuropneumonii, PRRS, czy zakaźnego zanikowego zapalenia nosa są wprowadzone bezpośrednio do fermy, gdzie wymienione zakażenia/choroby występują w formie aktywnej. W takich okolicznościach dochodzi do zachorowań nie tylko podklinicznych, ale często z objawami klinicznymi, konsekwencją czego bywa opóźnienie wystąpienia rui lub jej całkowity brak, u knurów zaś ma miejsce częściowa lub kompletna utrata libido.