IMG 3554 2  IMG 6019 filtered  Obraz 185  Obraz 133

        

Wprowadzanie świń PIC do stada

 Rekomendacje PIC Polska logo PIC

Jednym z ważniejszych warunków poprawy efektywności produkcji stad towarowych jest sposób wprowadzania do fermy wysoko wartościowych pod względem genetycznym oraz zdrowotnym loszek i knurków hodowlanych. Właściwa adaptacja oraz integracja ze świniami stada przyjmującego ma ogromny wpływ na zdrowotność oraz produkcyjność zwierząt nowo wprowadzanych.

Realizacja programu integracji zwierząt hodowlanych ze świniami konwencjonalnymi ma na celu z jednej strony ochronę stada przyjmującego przed ewentualnym zawleczeniem groźnych chorób, z drugiej zaś aklimatyzację zwierząt zakupionych do patogenów bakteryjnych lub wirusowych obecnych w stadzie jak również pozwala na odpowiednią organizację sektora rozrodu.

Kardynalnym błędem jest, kiedy loszki i/lub knurki o wysokim statusie zdrowotnym tj. pochodzące ze stad wolnych od mykoplazmowego zapalenia płuc, pleuropneumonii, PRRS, czy zakaźnego zanikowego zapalenia nosa są wprowadzone bezpośrednio do fermy, gdzie wymienione zakażenia/choroby występują w formie aktywnej. W takich okolicznościach dochodzi do zachorowań nie tylko podklinicznych, ale często z objawami klinicznymi, konsekwencją czego bywa opóźnienie wystąpienia rui lub jej całkowity brak, u knurów zaś ma miejsce częściowa lub kompletna utrata libido.

Bezpośrednio po przywiezieniu, nowo zakupione świnie powinny być przez okres 3 tyg. ściśle izolowane od zwierząt stada przyjmującego.

Cele izolacji/kwarantanny:

• ochrona stada przyjmującego przed ewentualnym zawleczeniem zarazków chorobotwórczych, a w konsekwencji pogorszeniem się warunków zdrowotnych i produkcyjnych fermy

• umożliwienie zwierzętom odpoczynku po transporcie

• proces izolacji pozwala na ewentualne rozwinięcie się objawów klinicznych chorób, będących w okresie inkubacji oraz wykonanie badań diagnostycznych w przypadku takiej potrzeby

Pomieszczenie przeznaczone do izolacji zwierząt powinno być zlokalizowane z dala od fermy (przynajmniej 20-50 m). Izolatka powinna być używana w systemie wszystko pełne — wszystko puste, każdorazowo dokładnie umyta i wydezynfekowana, bez dostępu ptaków oraz gryzoni. Do obsługi świń powinni być zatrudnieni oddzielni ludzie lub pracownicy fermy jednak pod warunkiem, że zwierzęta na kwarantannie będą obsługiwane pod koniec dnia. Do tego celu powinni oni używać oddzielnych ubrań oraz obuwia. Sprzęt wykorzystywany do
obsługi świń (wagi, wózki, taczki etc.) na kwarantannie nie powinien być używany, w tym samym czasie, w fermie/gospodarstwie.

Cel aklimatyzacji:

Zasadniczym celem aklimatyzacji jest powolna, kontrolowana adaptacja świń nowo wprowadzanych do warunków statusu zdrowotnego fermy przyjmującej. Proces aklimatyzacji można rozpocząć już na kwarantannie, jednak nie wcześniej niż po upływie 2 tygodni i powinien trwać w zależności od statusu zdrowotnego stada przyjmującego od 3 do 12 tygodni w przypadku zakażenia wirusem PRRS.

 

W pierwszym etapie (przez okres 7-10 dni) należy umożliwić zwierzętom nowo wprowadzanym trzy-krotny kontakt z kałem świń z fermy przyjmującej. W procesie tym należy uwzględnić odchody pochodzące od świń różnych kategorii wiekowych (warchlaki, tuczniki, lochy).

Sytuacje, w których kał nie powinien być stosowany w procesie aklimatyzacji:

• Nie używać kału w przypadku występowania w chlewni dyzenterii świń

• Nie używać kału pochodzącego z porodówek, gdy na fermie potwierdzona jest czynna leptospiroza

 

Drugi etap polega na zapewnieniu świniom nowo wprowadzanym kontaktu "nos w

nos" ze zwierzętami z fermy przyjmującej, które umieszcza się w sąsiednich kojcach o ażurowych przegrodach. Na początku (5 dni) powinny to być 6-10 tyg. warchlaki, umieszczone w proporcji 1:4 (I zwierzę miejscowe: 4 zakupione). Po tym czasie, na kolejne 5 dni należy wstawić wybrakowane lochy w proporcji 1:10. Po zakończeniu tego etapu aklimatyzacji nowo zakupione zwierzęta można wprowadzić do stada.

Aklimatyzacja dla wirusa PRRS powinna trwać 10-12 tyg. Proces zakażania, aby był skuteczny powinien składać się z trzech (inna grupa warchlaków) 3-4 dniowych cykli. Po tym czasie zwierzęta „nowe" należy izolować jeszcze przez kolejne 10 do 12 tyg. w celu wytworzenia odpowiedniego poziomu przeciwciał z jednej strony, z drugiej zaś całkowitego zaniku nosicielstwa i siewstwa wirusa. Tak przygotowane zwierzęta można wprowadzić do stabilnego pod kątem PRRS stada loch.

Po zakończeniu okresu kwarantanny i przy braku jakichkolwiek objawów chorobowych alternatywą dla aklimatyzacji naturalnej jest szczepienie nowo zakupionych świń przeciwko chorobom występującym w danym stadzie i przeciw którym dostępne są skuteczne biopreparaty, a profilaktyka swoista jest w danej fermie stosowana rutynowo. W jednym czasie nie powinno się stosować więcej niż 2 szczepionki.

Mykoplazmowe zapalenie płuc (enzootyczna bronchopneumonia) - dwukrotne szczepienie w odstępie 2 tyg.

Pleuropneumonia świń (Actinobacillus pleuropneumoniae) - dwukrotne szczepienie w odstępie 3-4 tyg.

Zakaźne zanikowe zapalenie nosa (choroba nosoryjowa) - dwukrotne szczepienie w odstępie 3-4 tyg.

Zespół rozrodczo-oddechowy świń (PRRS) — decyzja o szczepieniu i rodzaju użytej szczepionki (żywa czy inaktywowana) powinna być podjęta po konsultacji z lek. wet. sprawującym opiekę wet. nad stadem.

pobierz rekomendacje PIC >