IMG 3554 2  IMG 6019 filtered  Obraz 185  Obraz 133

        

Ekonomiczne uwarunkowania produkcji tuczników

Spis treści

Według danych FAO w 2013 roku światowa produkcja mięsa wieprzowego wynosiła 114,2 mln ton. Z tej ilości ponad 6 %, czyli 7,2 mln ton było przedmiotem międzynarodowego handlu. Produkcja mięsa wieprzowego jest w dzisiejszych realiach gałęzią gospodarcza, na której zarabiają te kraje, w których jest ona bardzo dobrze zorganizowana i wysokowydajna. Przykładem jest Dania, z której w roku 1992 do Polski wyeksportowano 2733 ton wieprzowiny, natomiast w roku 2013 eksport do Polski wyniósł 134102 ton, czyli był ponad 49-krotnie większy. W eksporcie z Danii do Polski najwyższą pozycję stanowią dzisiaj wyręby, za które w roku 2013 zapłacono 1,05 mld złotych. Jednocześnie w 2013 roku wartość eksportu z Danii żywych świń do Polski (głównie prosiąt) wyniosła ponad 724 mln złotych.

Jak wynika z raport wykonanego przez OECD/FAO do roku 2020 przewidywany jest wzrost produkcji mięsa wieprzowego do poziomu około 128 mln ton, jednakże w tym czasie produkcja mięsa drobiowego będzie wykazywała większą dynamikę (rys. 1).

 

Rys. 1 Przewidywane trendy w światowej produkcji mięsa do roku 2020 dla poszczególnych gatunków (OECD/FAO)

rys1