IMG 3554 2  IMG 6019 filtered  Obraz 185  Obraz 133

        

Zalecenia PIC dotyczący specyfikacji składników żywieniowych i żywienia świń PIC — Rozród

 

logo PICNiniejsza publikacja zawiera zalecenia dotyczące składników żywieniowych oraz wytyczne dotyczące żywienia, które pomogą w osiągnięciu odpowiedniego wskaźnika rozrodu w stadach wykorzystujących genetykę PIC. Zalecenia oparte są przede wszystkim na opublikowanych badaniach, badaniach własnych PIC oraz badaniach prowadzonych na Uniwersytecie Missouri i przez firmę Ajinimoto Heartland na produktach handlowych PIC. Specyfikacje składników żywieniowych zostały potwierdzone w warunkach fermowych.

pobierz broszurę PIC >