IMG 3554 2  IMG 6019 filtered  Obraz 185  Obraz 133

        

Zalecenia żywieniowe PIC — 2010

logo PIC

Niniejsza publikacja zawiera zestawienie zaleceń dotyczących żywienia świń PIC. Zalecenia te są oparte na opublikowanych i wewnętrznych badaniach, przeprowadzonych przez Uniwersytet Missouri i Ajinimoto Heartland.

Specyfikacje żywieniowe zostały poddane walidacji w środowiskach komercyjnych. Podstawą niektórych informacji była publikacja NRC (1998). Użyte pojęcia i podstawy dla zaleceń zostały omówione bardziej szczegółowo w innych dokumentach technicznych.

pobierz broszurę PIC >