IMG 3554 2  IMG 6019 filtered  Obraz 185  Obraz 133

        

Stanowisko Zarządu KZP-PTCH

KZ/2019/168 w sprawie projektu ustawy o minimalnej odległości dla planowanego przedsięwzięcia sektora rolnictwa, którego funkcjonowanie może wiązać się z ryzykiem powstawania uciążliwości zapachowej o minimalnej odległości dla planowanego przedsięwzięcia sektora rolnictwa, którego funkcjonowanie może wiązać się z ryzykiem powstawania uciążliwości zapachowej 

KZ/2019/167 w sprawie obrad Porozumienia Rolniczego

KZ/2019/166 w sprawie korekty tabel w Programie działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych tabel w Programie działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych

KZ/2019/165 w sprawie protestu pracowników Inspekcji Weterynanryjnej

KZ/2019/164 list otwarty w sprawie intensywnego odstrzału dzików

KZ/2019/163 w sprawie intensywnego odstrzału dzików jako elementu walki z ASF

KZ/2018/162 w sprawie projektu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego

KZ/2018/161 w sprawie zwalczania i monitorowania choroby Aujeszkyego

KZ/2018/160 w sprawie nowelizacji Ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa

KZ/2018/159 w sprawie interpretacji zapisów programu azotanowego (Dz.U. 2018 poz. 1339)

KZ/2018/157 w sprawie Programu zwalczania ASF w 2018 r.

KZ/2018/156 w sprawie wsparcia finansowego dla sektora wieprzowiny

KZ/2018/155 w sprawie ASF - pismo do Premiera organizacji branżowych

KZ/2018/154 w sprawie ustawy o odpadach i stosowania odchodów zwierzęcych w biogazowniach rolniczych

KZ/2018/152 w sprawie projektu Programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych

KZ/2018/151 w sprawie projektu zmian ustawy o nawozach i nawożeniu

KZ/2018/150 w sprawie odszkodowań za likwidację stada w ogniskach ASF

KZ/2018/149 w sprawie stosowania antybiotyków w produkcji zwierzęcej

KZ/2018/148 w sprawie budowy ogrodzenia na wschodniej granicy kraju 

KZ/2018/147 w sprawie terminu dostosowania gospodarstw do zasad bioasekuracji w związku z oczekiwaniem na wydanie decyzji o dofinansowaniu budowy ogrodzeń

KZ/2018/146 wnioski branży produkcji wieprzowiny do ministra Boguckiego w sprawie ASF

KZ/2018/145 w sprawie Programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych

KZ/2017/144 w sprawie Funduszu Ochrony Przychodów Producentów Mięsa Wieprzowego i Końskiego

KZ/2017/143 w sprawie sytuacji rolników na obszarach zagrożonych ASF

KZ/2017/142 w sprawie zakazu stosowania tlenku cynku w leczniczej paszy dla świń

KZ/2017/141 w sprawie Programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych  

KZ/2017/140 w sprawie zwalczania ASF na terenie kraju

KZ/2017/139 zgłosznie dr Wojtczaka do Rady ds. Klasyfikacji Tusz Zwierząt Rzeźnych

KZ/2017/138 stanowisko organizacji branżowych w sprawie ASF

KZ/2017/137 w sprawie zmiany procedur uzyskiwania pozwoleń budowlanych na obiekty inwentarskie

KZ/2017/136 w sprawie w sprawie kar za opóźnienia w zgłaszaniu zmiany stanu zwierząt

KZ/2017/135 w sprawie interpretacji Konkluzji BAT

KZ/2017/134 w sprawie interpretacji przepisów związanych z identyfikacją zwierząt

KZ/2017/133 w sprawie projektu ustawy o Agencji Rynku Rolnego

KZ/2017/132 w sprawie protestu przeciwko budowie ubojni trzody chlewnej k. Wągrowca

KZ/2017/131 w sprawie lokalizacji ferm drobiu i trzody chlewnej na obszarach wiejskich Mazowsza

KZ/2017/130 w sprawie tuczu kontraktowego

KZ/2017/129 w sprawie nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i świń

KZ/2017/128 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

KZ/2017/127 w sprawie naboru kandydatów na członków komisji zarządzających

KZ/2016/126 w sprawie opłat za badania świń

KZ/2016/125 w sprawie dopuszczenia optycznych urządzeń noktowizyjnych do wykonywania odstrzałów dzików w strefach ASF

KZ/2016/124 w sprawie projektowanej ustawy Kodeks urbanistyczno-budowlany

KZ/2016/123 w sprawie nowych zasad identyfikacji zwierząt

KZ/2016/122 w sprawie odszkodowań dla producentów trzody chlewnej objętych restrykcjami ASF

KZ/2016/121 w sprawie zmian w Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego

KZ/2016/120 w sprawie wniosków i propozycji działań nastawionych na zwalczanie ASF w Polsce

KZ/2016/119 w sprawie utworzenia międzyresortowego sztabu kryzysowego ASF

KZ/2016/118 w sprawie likwidacji piątego ogniska ASF

KZ/2016/117 w sprawie nowych stawek za pobór wody

KZ/2016/116 w sprawie ponownego wsparcia sektora trzody chlewnej

KZ/2016/115 w sprawie Funduszu Ochrony Dochodów Rolniczych

KZ/2016/114 w sprawie finansowania produkcji prosiąt

KZ/2016/113 w sprawie działań stabilizujących

KZ/2016/112 w sprawie nabywania uprawnień klasyfikatorów

KZ/2016/111 w sprawie odstrzału sanitarnego dzików