IMG 3554 2  IMG 6019 filtered  Obraz 185  Obraz 133

        

Stanowisko Zarządu KZP-PTCH

Pobierz stanowisko Zarządu KZP-PTCH (2018 rok)

KZ_2018_146 wnioski branży produkcji wieprzowiny do ministra Boguckiego w sprawie ASF

KZ_2018_145 w sprawie Programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych

Pobierz stanowisko Zarządu KZP-PTCH (2017 rok)

KZ_2017_144 w sprawie Funduszu Ochrony Przychodów Producentów Mięsa Wieprzowego i Końskiego

KZ_2017_143 w sprawie sytuacji rolników na obszarach zagrożonych ASF

KZ_2017_142 w sprawie zakazu stosowania tlenku cynku w leczniczej paszy dla świń

KZ_2017_141 w sprawie Programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych  

KZ_2017_140 w sprawie zwalczania ASF na terenie kraju

KZ_2017_139 zgłosznie dr Wojtczaka do Rady ds. Klasyfikacji Tusz Zwierząt Rzeźnych

KZ_2017_138 stanowisko organizacji branżowych w sprawie ASF

KZ_2017_137 w sprawie zmiany procedur uzyskiwania pozwoleń budowlanych na obiekty inwentarskie

KZ_2017_136 w sprawie w sprawie kar za opóźnienia w zgłaszaniu zmiany stanu zwierząt

KZ_2017_135 w sprawie interpretacji Konkluzji BAT

KZ_2017_134 w sprawie interpretacji przepisów związanych z identyfikacją zwierząt

KZ_2017_133 w sprawie projektu ustawy o Agencji Rynku Rolnego

KZ_2017_132 w sprawie protestu przeciwko budowie ubojni trzody chlewnej k. Wągrowca

KZ_2017_131 w sprawie lokalizacji ferm drobiu i trzody chlewnej na obszarach wiejskich Mazowsza

KZ_2017_130 w sprawie tuczu kontraktowego

KZ_2017_129 w sprawie nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i świń

KZ_2017_128 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

KZ_2017_127 w sprawie naboru kandydatów na członków komisji zarządzających

 

Pobierz stanowisko Zarządu KZP-PTCH (2016 rok)

KZ_2016_126 w sprawie opłat za badania świń

KZ_2016_125 w sprawie dopuszczenia optycznych urządzeń noktowizyjnych do wykonywania odstrzałów dzików w strefach ASF

KZ-2016_124 w sprawie projektowanej ustawy Kodeks urbanistyczno-budowlany

KZ_2016_123 w sprawie nowych zasad identyfikacji zwierząt

KZ_2016_122 w sprawie odszkodowań dla producentów trzody chlewnej objętych restrykcjami ASF

KZ_2016_121 w sprawie zmian w Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego

KZ_2016_120 w sprawie wniosków i propozycji działań nastawionych na zwalczanie ASF w Polsce

KZ_2016_119 w sprawie utworzenia międzyresortowego sztabu kryzysowego ASF

KZ_2016_118 w sprawie likwidacji piątego ogniska ASF

KZ_2016_117 w sprawie nowych stawek za pobór wody

KZ_2016_116 w sprawie ponownego wsparcia sektora trzody chlewnej

KZ_2016_115 w sprawie Funduszu Ochrony Dochodów Rolniczych

KZ_2016_114 w sprawie finansowania produkcji prosiąt

KZ_2016_113 w sprawie działań stabilizujących

KZ_2016_112 w sprawie nabywania uprawnień klasyfikatorów

KZ_2016_111 w sprawie odstrzału sanitarnego dzików